Hromadné MAZANIE produktov v administrácii

Pomocou tejto funkcie dokážete:

a. Úplne zmazať produkty z databázy (produkt vymažete, už sa viac v systéme nebude nachádzať)

b. Odstrániť produkty z kategórie (produkt bude v systéme nájdete ho v zložke Všetky produkty)

 

a. Ako úplne vymazať produkty z databázy

1. V sekcii PRODUKTY nájdite produkty, ktoré chcete vymazať. Ak máte veľa produktov, hľadanie Vám uľahčí filter.


filtrovanie produktov

Alebo prejdite do kategórie, v ktorej sa produkty nachádzajú 

2. Označte si produkty, kliknite v hornej lište na tlačítko ZOZNAM a vyberte ZMAZAŤ. V zátvorke za názvom ZOZNAM vidíte počet produktov, ktoré ste vybrali.

zmazanie produktov

3. Systém sa Vás opýta, či chcete produkty odstrániť z danej kategórie, alebo zmazať úplne zo systému (ak ste použili filter, tu je iba možnosť ZMAZAŤ). Kliknite na ZMAZAŤ. !!! Týmto krokom navždy odstránite produkty zo systému !!!

 

b. Ako odstrániť produkty z kategórie

V sekcii PRODUKTY otvorte kategóriu produktov, z ktorej chcete produkty odstrániť.

Označte potrebné produkty a postupujte podľa bodu 2 v predchádzajúcom návode.

pozor POZOR v poslednom kroku kliknite na ODSTRÁNIŤ!!!

odstrániť produkty z kategórie