Import produktových zliav

Produktom môžete priradiť zľavu aj hromadne pomocou xls importu.

pozorPozor: Jedná sa iba o priradenie/odradenie zľavy na produkty. Nie na varianty. Ak má produkt varianty, pre všetky bude platiť rovnaká zľava, ktorú priradíte produktu.

Produktová zľava

 

Jedným importom pridáte iba jednu zľavu. Ak chcete priradiť viac rozdielnych zliav, je potrebné import zopakovať.

Importujú sa zľavy vytvorené v administrácii v sekcii NASTAVENIA / PRODUKY / ZĽAVY

Postup:

1. Urobte export produktov podľa návodu: www.inteo.sk/a/929. Získate tak potrebný xls súbor, s ktorým budete ďalej pracovať.


2. Pokiaľ chcete upravovať len zľavy, stačí vyexportovať iba stĺpce "názov(title)" a "zľavy(discounts)".

V xls súbore by ste mali mať tieto stĺpce:

product_id (ak používate vlastné import kódy tak stĺpec import_code), title (pomôže Vám ľahšie identifikovať produkty) a stĺpec discounts (obsahuje všetky terajšie priradené zľavy).
Ostatné stĺpce môžete vymazať.


3. Stĺpec discounts premenujte na discount_assign a upravte zľavy potrebných produktov podľa týchto pravidiel:

  • Ak chcete zľavu pridať, vložte názov zľavy (napr. Zľava 10%) POZOR: Tento názov musí byť zhodný s tým, ktorý máte vytvorený v NASTAVENIA / PRODUKTY / ZĽAVY

názov zľavy

  • Ak chcete zľavu odobrať, pred názov zľavy vložte znak krížika - # (napr. #Zľava 2€)

4. Súbor uložte vo formáte .xls a nahrajte v NASTAVENIA / IMPORT, EXPORT / SPRIEVODCA, zvoľte IMPORT a PRODUKTY (Podrobnejší návod nájdete tu!).


Nezabudnite, že názov hárku excelovského súboru musí byť products.

Vzorový náhľad XLS súboru pre import zliav:

Import produktových zliav