Hromadná zmena SKLADOVÝCH STATUSOV

Hromadnú úpravu statusov môžete robiť iba v tom prípade, že nepoužívate funkciu počet kusov skladom, to znamená v NASTAVENIA / SKLADY / VŠEOBECNÉ nemáte aktívnu možnosť nastaviť počet položiek skladom:

sklad

1. V sekcii PRODUKTY si vyhľadajte tie produkty, ktorým chcete upraviť status. Použiť na to môžete fulltextové vyhľadávanie, rozšírené vyhľadávanie alebo si otvoríte kategóriu, v ktorej sa tieto produkty nachádzajú.

2. Označte potrebné produkty. V hornej lište kliknite na ZOZNAM a vyberte ZMENIŤ STATUS.

hromadná zmena skladového statusu

3. Vyberte status, ktorý chcete priradiť produktom a uložte. (Zoznam statusov si môžete upraviť v NASTAVENIA / SKLAD / STATUSY.)

zmena skladového statusu

Skladový status sa automaticky zmení aj vo variantoch produktov.

upravený skladový status vo variantoch produktov