Flat design - MENU v plochej šablóne

V Inteu máte možnosť vytvoriť 2 nezávislé menu. Prvé sa tvorí zo stránok (tj zo štruktúry vytvorenej v sekcii STRÁNKY) a druhé z kategórií produktov (sekcia PRODUKTY). 

V prípade, že ide o prezentačnú webstránku bez eshopu, používa sa iba menu stránok.

Z hľadiska použiteľnosti sa ako najvhodnejšie zobrazenie považuje - menu kategórií produktov umiestniť v bočnom stĺpci a menu stránok vodorovne v hornej časti stránok. Tieto pravidlá zohľadňuje aj plochá Flat šablóna. Menu kategórií je vždy bočné, menu stránok môže byť bočné aj vodorovné.

Rozhranie pre nastavenie menu sa nachádza v sekcii DESIGN / ROZLOŽENIE / HLAVIČKA.  Nájdete tu rôzne kombinácie umiestnenia menu, aby čo najlepšie zapadlo do designu vášho webu.

 rozloženie menu

Môžete si vybrať z týchto typov menu: 

nastavenie menu webstránky

Čo je FIXNÉ menu?

Ak máte označené fixné menu, menu stránok sa pri rolovaní vždy bude zobrazovať vo vrchnej časti okna prehliadača. Užívateľ má vďaka tomu prístup k hlavnému menu aj keď zroluje na spodok stránky. Menu stránok v tomto prípade musí byť vodorovné, inak sa nebude rolovať spolu so stránkou.

Ak by ste toto označenie zrušili, menu pri rolovaní stránky zostane pevne na svojom mieste.

fixné menu 

 

Ako sa jednotlivé typy menu budú zobrazovať na webstránke?

Vyskakovacie menu

Podstránky automaticky "vyskočia", len čo užívateľ prejde po nadradenej stránke myšou. Hlavné stránky, ktoré obsahujú podstránky sú označené šípkou. To isté platí pre menu kategórií produktov.

 

Vodorovné vyskakovacie menu Bočné vyskakovacie menu
vyskakovacie hlavné menu bočné menu vyskakovacie

 

Bočné vyskakovacie menu

Bočné menu funguje ako vyskakovacie - podkategórie sa zobrazia automaticky po prejdení myšou.

Vodorovné menu (menu stránok) je rozklikávacie, to znamená užívateľ musí na nadradenú stránku kliknúť. Až potom sa zobrazia príslušné podstránky.

 

Vodorovné rozklikávacie menu Bočné vyskakovacie menu
rozklikávacie menu stránok bočne vyskakovacie menu

 

Rozklikávacie menu

Podstránky a podkategórie sa zobrazia až potom, ako užívateľ klikne na nadradenú stránku / kategóriu.

 rozklikávacie menu

Skupinové menu

Po prejdení myšou sa zobrazí box s podstránkami. V boxe sa zobrazuje menu do tretej úrovne.

K stránkam je možné priradiť obrázok, ktorý sa zobrazí pred názvom podstránky. Pre bočné menu s kategóriami produktov platí to isté.

Vodorovné skupinové menu  
skupinové menu stránok
Bočné skupinové menu
skupinové menu kategórií produktov

Nastavenie obrázka stránky v skupinovom menu

  • STRÁNKY / VLASTNOSTI STRÁNKY / OBRÁZOK STRÁNKY

hlavný obrázok stránky

Nastavenie obrázka kategórie v skupinovom menu

  • PRODUKTY / VLASTNOSTI KATEGÓRIE / OBRÁZOK KATEGÓRIE

 hlavný obrázok kategórie

Bočné skupinové menu

Funguje ako skupinové menu (viď vyššie), avšak platí iba pre bočné menu v pravom alebo v ľavom stĺpci. Ak máte menu stránok vodorovné, toto sa bude chovať ako rozlikávacie menu.

 

Vodorovné rozklikávacie menu Bočné skupinové menu
rozklikávacie menu stránok bočné skupinové menu