Overovanie vlastníctva stránok

Niektoré služby tretích strán môžu od Vás vyžadovať overenie vlastníctva Vašej stránky pomocou HTML súboru, ktorý je nutné nakopírovať do adresára stránky. Služby si takto overujú, či máte naozaj právo nakladať s údajmi na stránke.

Overenie pomocou akéhokoľvek HTML súboru

  • Stiahnite HTML súbor na overenie zo stránky služby.
  • Súbor nahrajte v administrácii do sekcie SÚBORY.

subory ikona

nahraŤ súbor

  • V administrácií kliknite na položku NASTAVENIA / PRESMEROVANIE URL.
  • Kliknite na tlačítko NOVÉ PRESMEROVANIE.
  • Do políčka PRESMEROVANÁ URL napíšte adresu URL, ktorú požaduje služba. V našom prípade je požadovaná URL v tvare: www.vasadomena.sk/overovacisubor.html do políčka, vpíšeme teda /overovacisubor.html
  • Do políčka CIEĽOVÁ URL vpíšte adresu zo sekcie Súbory. Ak ste nahrali html priamo do zložky FILES, do tohto políčka vpíšte znak / a názov súboru. V tomto prípade /overenie.html
  • Zakliknite políčko VALIDAČNÝ SÚBOR a kliknite na uložiť.

Pridať presmerovanie

 

tip Tip: Je možné overovací súbor vložiť aj do akéhokoľvek adresára v sekcií SÚBORY. V prípade, že overenie.html vložíte do adresára napr. VERIFY:

zložka verify

Cieľová URL adresa v NASTAVENIA / PRESMEROVANIE URL bude mať tvar: /verify/overenie.html

upraviť presmerovanie