Bonusový systém - kredity

Kreditový systém v e-shope je  výhodný nástroj na získanie verných zákazníkov. Kredity sú skvelou motiváciou, vďaka ktorej sa k Vám zákazníci budú radi vracať. 

Vyťažte z kreditového systému čo najviac. Ako na to?

Odporúčame! Pozrite si, ako funguje bonusový systém v návode: Bonusový systém - úvod.

V sekcii NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / BONUSY a ODMENY vytvorte nový bonusový program. Okrem iných nastavení nezabudnite aktivovať POUŽÍVAŤ KREDITY.

používať kredity

Zákazníci môžu získané kredity využívať dvoma spôsobmi:

  • platiť kreditmi za bonusové produkty v košíku - v tom prípade je potrebné zaškrtnúť UMOŽNIŤ ČERPANIE V KOŠÍKU,
  • platiť kreditmi za celú objednávku - v tomto prípade aktivujte možnosť AKCEPTOVAŤ AKO PLATBU ZA OBJEDNÁVKU. 

Farba kreditov sa zobrazuje používateľom stránky. Každý bonusový program môže mať vlastnú farbu kreditov pre lepšie odlíšenie. 

Kliknite na POKRAČOVAŤ.

Platba kreditmi za produkty

Zákazníci majú možnosť platiť za produkty kreditmi alebo nimi môžu produkt doplatiť a tak ho získať za výhodnejšiu cenu.

Platbu kreditmi za produkty nastavíte nasledovne:

Otvorte bonusový program a prejdite na záložku BONUSY. Pridajte NOVÝ BONUS. Tu vidíte zoznam produktov, ktoré máte v e-shope a ich reálne ceny.

Vyberte potrebný produkt a kliknite na PRIDAŤ PRODUKT DO BONUSOVÉHO PROGRAMU.

nový bonus v bonusovom programe

Nastavte zvýhodnenú cenu bonusu a počet kreditov. Ak ste platcom DPH, cenu zadajte bez DPH. Uložte. 

zvýhodnená cena bonusu

príkladPRÍKLAD:

Produkt Notebook Dell Vostro predávame v e-shope za 800 € + DPH. V bonusovom programe mu nastavíme cenu 400€ a 400 kreditov. Čiže náš verný zákazník ho môže dostať na 400€ + DPH a 400 kreditov. Ak nemá dostatok kreditov na svojom účte, systém zobrazí upozornenie (Nemáte dostatok kreditov).

Ten istý produkt môžeme pridať viac krát a doplniť mu rôzne alternatívy ceny a kreditov. 

bonusové produkty pre platbu kreditmi

V záložke NASTAVENIA môžete definovať ďalšie podmienky, za akých sa budú bonusové produkty zobrazovať. Viac info tu: Nastavenia bonusového programu.

Platba kreditmi za objednávku

Potom čo v hlavných nastaveniach bonusového programu aktivujete možnosť AKCEPTOVAŤ AKO PLATBU ZA OBJEDNÁVKU, v spôsobe platby objednávkového formulára pribudne zákazníkovi možnosť zaplatiť kreditmi, ktorú stačí zakliknúť.

platba kreditmi za objednávku

 

platba kreditmi za objednávku

Pre každú menu je v tomto prípade potrebné priradiť v NASTAVENIA / PRODUKTY / MENY tzv. prevodný kurz, teda koľko kreditov prislúcha jednému euru. 

prevodný kurz pre platbu kreditmi

 

Ako zákazníci získajú kredity?

1. Kredity pripíše zákazníkovi na konto ručne administrátor e-shopu.

2. Kredity sa pripočítajú za vykonanie určitej akcie.

Ako pridať zákazníkovi kredity v administrácii

Stav kreditu jednotlivých zákazníkov nájdete v sekcii KLIENTI v detaile osoby / firmy. Tu môžete odmeniť zákazníka kreditmi navyše, ak kliknete na NOVÁ TRANSAKCIA. Kredity sa dajú pridať jedine pre konkrétny bonusový program.
zoznam transakcií a kreditov zákazníka

Pravidlá pre kredit

V detaile bonusového programu otvorte záložku PRAVIDLÁ PRE KREDIT. Tu nastavíte akcie a počet kreditov, ktoré zákazník môže za vykonanie danej akcie získať.

Kliknite na NOVÉ PRAVIDLO a nastavte kto a za čo môže získať kredity.

pravidlá pre získanie kreditu

tipZákazník môže získať kredity zo sumy objednávky. Pozrite sa, ako nastaviť tento bonus: Kredity za objednávku

Po uložení bonusového programu vidíte všetky akcie v záložke TRANSAKCIE alebo v detaile osoby / firmy.