Platba VÚB eCard

VÚB eCard je platobná brána prevádzkovaná Všeobecnou úverovou bankou, ktorá umožňuje platiť zákazníkom internetového obchodu prostredníctvom nasledovných typov platobných kariet:

  • debetné - VISA, Maestro, MasterCard
  • kreditné - VISA, Maestro, MasterCard, American Express, Diners Club

Riešenie podporuje a je plne certifikované kartovými asociáciami na báze štandardov 3D Secure - MasterCard SecureCode™ a Verified by VISA. 

Implementácia VÚB eCard

1. Kontaktujte VÚB pre uzatvorenie zmluvy k používaniu ich služby a získanie potrebných prístupových údajov a manuálov.

2. V sekcii NASTAVENIA/PLATOBNÉ BRÁNY vyberte VÚB - eCard. Zakliknite políčko AKTÍVNE, vyplňte Client ID a Store key: (tieto údaje Vám poskytla banka) a ponechajte testovací mód.

pozorParameter „storekey" pre prvotné ( testovacie ) transakcie si zadefinujte TU v testovacom Merchant Centre (v časti Administrácia / Zmeniť storekey).

VUB eCart aktivácia

Kliknite vpravo dolu na ULOŽIŤ.

3.Po aktivácii platobnej brány musíte ešte nastaviť jej previazanie na platbu. V NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / PLATBY. Vytvorte novú platbu, ktorá bude niesť názov platobnej brány. 

 nová platba

Táto možnosť platby bude po uložení dostupná pre Vašich klientov v objednávkovom formulári.

 

4. Po obdržaní manuálov od banky a aktivovaní modulu brány si bránu otestujte podľa dokumentácie od VÚB. Vyskúšajte niektoré testovacie scenáre (odporúčame dodržiavať návod v dokumentácii od banky) a zároveň na helpdesk.ecom.vub@intesasanpaolocard.com kontaktuje VÚB First Line Support s požiadavkou o prepnutie do ostrého režimu.

Ak sa výsledky všetkých test prípadov zhodujú s výsledkami v Ecommerce_testovacie prípady.xls, Kontaktujte First Line Support a informujte ich o úspešnom ukončení testov a zároveň im:

    • V prípade, že vytvárate vlastný design platobnej brány a nechcete použiť predvolený vzhľad VUB banky, postupujte podľa návodu Nestpay_Nahranie_Vlastneho_Templatu.pdf v manuáloch
    • Pošlite vizuál / link na vašu ReturnOkUrl + ReturnFailUrl
    • Pošlite prístupy na Váš eshop, alebo screenshot platobnej brány, aby First Line Support mohol urobiť review vizuálneho dizajnu stránky (prítomnosť povinných elementov podľa e-card_graficky_manual.pdf), ktoré ste dostali emailom.

5. Po prijatí informácie, že ste boli prepnutí do produkcie, si prosím zmeňte adresu Merchant Centra na produkčnú, zmeňte si storekey, režim platobnej brány zmente v Inteu na OSTRÝ a spravte pár produkčných testovacích transakcií. O úspešnom výsledku informujte First Line Support.

6. Po migrácií do produkčnej prevádzky prosím vyplňte, podpíšte a opečiatkujte Akceptačný protokol (Akceptacny_protokol_eCard_SK.pdf, ktorý dostanete emailom od banky) a zašlite ho do 7 dní od začatia produkčnej prevádzky na adresu:

VUB banka, a.s., Odbor 4600 Platobné karty, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 9.

Po prechode do produkcie je každý obchodník automaticky zaradený do system on-line realtime risk monitoring transakcií.