Recyklačný poplatok

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v § 34 a § 37 dáva výrobcovi a celému distribučnému reťazcu za povinnosť informovať zákazníka o tom, že v cene elektrozariadenia je už započítaná aj konkrétne vyčíslená cena za:

  • poplatky určené na úhradu nákladov na zber
  • prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácnosti

Význam tejto povinnosti je ten, aby bol zákazník informovaný o tom, že v momente keď sa rozhodne elektrozariadenia zbaviť, nebude platiť žiadne ďalšie poplatky za jeho odovzdanie do systému zberu a spracovania elektroodpadov.

Zákon okrem iného ukladá distribútorom elektrozariadení s účinnosťou od 1.7.2016 povinnosť uvádzať pri predaji elektrozariadenia na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji výšku recyklačného poplatku. Výrobca alebo distribútor si môže zvoliť všetky formy uvádzania recyklačného poplatku, alebo len niektoré z uvedených a svoju povinnosť si splní i voľbou len jedného z nich. V opačnom prípade mu môže na základe tohto zákona uložiť príslušný orgán za nedodržanie tejto povinnosti pokutu od 800 do 80 000 EUR.

 

Nastavenie zobrazenia poplatku

V systéme INTEO si môžete jednoducho nastaviť zobrazovanie recyklačného poplatku pre každý produkt jednotlivo. V zložke PRODUKTY si vyberte konkrétny produkt a v záložke CENY vyplňte sumu poplatku.

upraviť produkt

pozor Táto suma má len informatívny charakter. Nemá DPH a ani sa k ničomu nepripočítáva.

tip Funkciu zobrazovania recyklačného poplatku môžete používať aj keď používate inú jazykovú verziu ako slovenskú. 

 

Po uložení zmien sa táto suma zobrazí v detaile produktu, v súhrne objednávky a vo faktúre.

 v obchode