Variant - Váš text

Predávate produkty, ktorých výber si vyžaduje presné špecifikovanie ich vlastností? Riešenie tohto problému ponúka funkcia VARIANTY produktov. Varianty sú obdobou cenových variantov, avšak v tomto prípade sa výberom variantu nemení cena výrobku.

Ako vytvorím varianty produktu?

1. Najskôr si musíte vytvoriť Doplnkové pole, ku ktorému budete priraďovať varianty. V sekcii NASTAVENIA / PRODUKTY / DOPLNKOVÉ POLIA. Návod na prácu s doplnkovými poľami: Doplnkové polia. Ak už máte formuláre doplnkových polí vytvorené, tento krok vynecháte.

2. Vytvorte nový variant

  • Presuniete sa do sekcie NASTAVENIA / zložka Produkty / Varianty produktov.
  • Kliknite na Nový variant. novy variant ikona  Otvorí sa formulár na vytvorenie nového variantu s položkami:

novy variant

 

Sada doplnkových polí: vyberiete doplnkové pole, pod ktoré má patriť nový variant.
Názov: vyplňte názov variantu.
Typ: vyberte Zákazníkov text.
Max dĺžka: Vyplňte maximálny počet písmen, ktorý bude môcť zákazník zadať.
Povinné: výber variantu bude povinný.

3. Nastavte varianty pre produkt.

  • Presuniete sa do sekcie PRODUKTY.
  • Vyberte produkt, ktorému chcete nastaviť variant.
  • Otvorte si detail produktu kliknutím na jeho názov.
  • Zobrazí sa okno Upraviť produkt. Vyberte záložku Ceny a v nej Varianty.
  • Kliknutím na políčko v stĺpci AKTÍVNE aktivujte variant Váš text.
  • Zmeny uložte

aktivacia variantu

K možnosti vyplnenia textu sa zákazník dostane pri výbere variantov daného produktu vo vašom eshope. Tu je zobrazený aj počet zostávajúcich znakov (vrátane medzier), ktoré môže zadať. Následne pri zozname objednávok je zákazník informovaný o texte, ktorý zadával pri nákupe.

v obchode

v kosiku