Obrázky k variantom

Ak ponúkate produkt, ktorý pri výbere vlastností (variantov) zmení aj svoj vzhľad, určite oceníte funkciu: Obrázky pre varianty produktov.

Príklad Na príklade si ukážeme použitie tejto užitočnej funkcie

Okrem iných produktov predávate aj tričká. V troch farbách, s dlhým a krátkym rukávom a s vytlačeným textom alebo bez textu. Ak by ste nepoužívali varianty, aby ste obsiahli všetky kombinácie, tento produkt by ste museli vytvoriť 12 krát. Pri použití variantov viete tričko ponúknuť ako jeden produkt a zákazník si vyberie jeho presné vlastnosti.

Zákazník získa lepšiu predstavu o produkte, ak sa mu v náhľade zobrazia aj jeho varianty. Čiže pri výbere farby sa ukáže reálna farba trička a podobne. Vidí presne ten variant produktu, ktorý by si chcel kúpiť.

 

Ako pridám obrázky pre varianty?

1. Základným predpokladom je, aby ste vo svojom e-shope mali vytvorené doplnkové polia a varianty a tieto priradili a aktivovali produktom. Postup ako pracovať s variantmi nájdete aj v našich návodoch.

V našom príklade budeme používať doplnkové pole s názvom Tričká, pre ktoré sme si vytvorili varianty:

  • Farba - Biele, Modré, Červené
  • Dĺžka rukávov - Dlhý, Krátky
  • Nápis - S nápisom, Bez nápisu

varianty produktov

Počas vytvárania alebo editovania variantov v NASTAVENIA / PRODUKTY / VARIANTY PRODUKTOV môžete variantom pridávať obrázky.

Ak chcete napríklad ukázať farbu trička:

 • vyberte si príslušný variant (Farba) a kliknite na ikonu Nový obrázok ikona.

meniace sa obrázky variantov v e-shope

 • Otvorí sa správca súborov vášho obchodu na Inteu.
 • Vyberte si obrázok, ktorý sa bude zobrazovať pre tento variant. Ak ho ešte nemáte nahraný na vašej stránke, pridajte si ho.

produktová fotogaléria

Vo výsledku bude zákazník vidieť náhľad vyberanej farby pri výbere variantu (viď "Zobrazenie variantov produktov").

Konkrétny obrázok zmeníte alebo vymažete pri editovaní variantu kliknutím na ikonu zmena obrázku ikona.

 • Zmena obrázka - kliknite na ikonu zmena obrázku ikona a vyberte zo správcu súborov nový obrázok.
 • Vymazanie obrázka - kliknite na ikonuzmena obrázku ikona a po otvorení správcu súborov nevyberte žiadny obrázok, ale okno zatvorte.
  • Zobrazí sa výzva na zmazanie aktuálneho obrázka, ktorú potvrďte.

vymazanie obrázku variantu produktu

 

Tento postup je využiteľný v prípade, že produkt mení vzhľad iba pri jednom variante. Ale čo ak je variantov viac a každá kombinácia vyzerá inak? V tom prípade postupujte nasledovne:

Pridávanie obrázkov ku kombináciám variantov

pozor Upozornenie: Predtým ako začnete používať obrázky kombinácií variantov, skontrolujte si, či máte v NASTAVENIA / SKLADY / VŠEOBECNÉ aktivovaný sklad. Bez aktívneho skladu nie je možné pridať variantom obrázky. Počet kombinácií variantov a teda aj obrázkov pre kombinácie variantov, závisí od toho, ako máte nastavený sklad. Maximálne môžete kombinovať 3 varianty.

aktivácia skladu

 

1. Presuňte sa do sekcie PRODUKTY a otvorte si detail produktu, v ktorom máte aktívne varianty.

2. Do záložky GALÉRIA doplňte obrázky variantov.

galéria obrázkov produktu

Tieto obrázky sa budú zobrazovať aj v e-shope, v produktovej galérii. Ak nechcete zobrazovať všetky obrázky, môžete ich skryť kliknutím na ikonu oka.

skrytý obrázok v galérii produktu

3. Presuňte sa do záložky SKLAD, kde vidíte všetky kombinácie variantov produktov. Kliknutím na ikonu nový obrázok kombinácie variantov ikona sa dostanete do galérie obrázkov produktu. Tu vyberte obrázok k zvolenej kombinácii variantov.

nastavenie obrázkov pre kombinácie produktových variantov

Ikona, ktorou ste pridali obrázok pre variant sa zmení na vymazať obrázok ikona. Ponechaním kurzora na tejto ikone sa zobrazí náhľad pridaného obrázka.

náhľad obrázka variantu

Obrázok vymažete  kliknutím na ikonu zmazanie obrázku ikona.

 

Zobrazenie výpisu variantov produktov v e-shope

Obrázky variantov môžete zobrazovať rôznymi spôsobmi:

1. V NASTAVENIA / PRODUKTY / VARIANTY si volíte, akým spôsobom sa zobrazia základné varianty (nie kombinácie). 

typ výpisu variantov produktov

Typ výpisu: Rozbaľovacie menu - obrázok sa zobrazí po podržaní kurzora na hodnote variantu

náhľad variantu v e-shope - rozbaľovacie menu

Typ výpisu: Zoznam - obrázky variantov sú v detaile produktu ihneď viditeľné

 n´hľad obrázkov variantov v e-shope - zoznam

pozor Upozornenie: Uvedené typy výpisu sú funkčné iba v prípade, že zobrazenie variantov produktu je nastavené ako rozbaľovacie menu (viď nižšie).

 

2. V sekcii NASTAVENIA / PRODUKTY / VŠEOBECNÉ si zvolíte ZOBRAZENIE VARIANTOV PRODUKTU pre kombinácie variantov. Nezabudnite nastavenie uložiť.

zobrazenie variantov produktov

K dispozícii sú tri spôsoby:

  • Rozbaľovacie menu - zákazník si vyberie požadované varianty, obrázok produktu sa bude meniť podľa toho, akú kombináciu variantov zákazník zvolil.

výber variantov v e-shope

 • Výpis s prepínačmi radio - po zakliknutí kombinácie variantov sa zmení hlavný obrázok produktu

variant radio v e-shope, kombinácie variantov

 • Výpis s tlačidlami - kombinácie variantov aj s obrázkami a samostatným tlačítkom "Do košíka" sa zobrazujú ako zoznam produktov v detaile hlavného produktu.

výpis variantov v e-shope s vlastným obrázkom