Zmena poradia produktov

Meniť poradie produktov v zoznamoch v administrácii vášho eshopu môžete dvoma spôsobmi.

1. Presúvanie myšou (drag and drop) - stlačenie, podržanie ľavého tlačidla myši a následné premiestnenie objektu. Týmto spôsobom zmeníte poradie len na konkrétnej stránke zoznamu.

 

2. Použitie šípok sipka dole ikonasipka hore ikona, ktoré sa nachádzajú napravo od názvu produktu.

  • Kliknutím na jednu zo šípok sa otvorí okno, v ktorom si buď vyberiete na posuvníku vhodnú pozíciu alebo ju napíšete.

zmena poradia

  • tip Vyššie uvedené spôsoby zmeny poradia sa uskutočňujú len na vybranej stránke zoznamu. Ak chcete produkt presunúť na inú stránku, tak kliknite v ľavom dolnom rohu na text PRESUNÚŤ NA STRÁNKU. Otvorí sa nové okno s výberom čísla stránky a s možnosťou presunu produktu na prvé alebo posledné miesto na vybranej stránke.

priklad Príklad: Ak presúvate produkt zo stránky 3 na stránku 2, tak sa vám zobrazí možnosť Vložiť na prvú pozíciu na tej stránke. V prípade, že presuniete produkt zo stránky 1 na stránku 2, tak budete mať možnosť presunúť produkt na poslednú pozíciu stránky 2.

presun produktu na stranku