Import firiem

Systém Inteo umožňuje základný import nových firiem. Importom je možné rýchlo a jednoducho pridať nové firmy, alebo upraviť informácie o existujúcich firmách. Importované údaje sú:

  • Názov firmy
  • IČO / IČ DPH
  • Skupina do ktorej firma patrí

 

Postup importu firiem

1. Urobte Export osôb (návod na export nájdete TU) - vyberte "Firmy". Dostanete tak súbor .xls s potrebnými stĺpcami pre import osôb.

2. Alebo si prípravte súbor pre import nových osôb:
v prvom riadku v MS Excel uveďte názvy stĺpcov takto:
cid, company_id, name, vat_id, vat_id2, website, email, address_address_id,
address_street, address_descriptive_number, address_orientation_number, address_city,
address_zip, address_state, address_country, address_phone, main_user, group_assign

3. Vyplňte údaje v jednotlivých stĺpcoch pre všetky firmy ktoré chcete upraviť / vytvoriť:
cid - identifikátor firmy. Využíva sa pri aktualizácií niektorej z firiem. Pri importe novej firmy nechajte políčko prázdne.

company_id - bude obsahovať IČO firmy

name - názov firmy

vat_id - DIČ firmy

vat_id2 - IČ DPH firmy

website - webová stránka firmy

email - firemný email

address_address_id - identifikátor označujúci adresu firmy. Pri úprave ponechajte existujúci údaj. Pri importe novej adresy nechajte toto políčko prázdne.

address_street - ulica

address_descriptive_number - číslo popisné

address_orientation_number - číslo orientačné

address_city - mesto

address_zip - PSČ

address_state - štát

address_country - krajina (sk, cz, de...)

address_phone - telefónne číslo

main_user - hlavný používateľ na ktorého bude firma registrovaná (poznámka: tento používateľ nebude do firmy priradený)

groups - priradené skupiny

Ak chcete firme priradiť inú skupinu, použite namiesto stĺpca groups stĺpec s názvom: group_assign

Hárok v programe Excel pomenujte companies:

import firiem - názov hárku

Vzorový XLS súbor nájdete na tomto odkaze.

4. Súbor uložte ako .xls a naimportujte do systému cez Nastavenia > Import / Export > Sprievodca > Import a zvoľte možnosť Firmy. Potrobnejší návod na import súborov - tu!

 

pozor Poznámky k importu

  • Ak vymažete údaj v niektorom zo stĺpcov po exporte firiem a súbor následne importujete, dôjde k odstráneniu daného údaju z databáze.
  • Ak importujete nové firmy s novou adresou, vždy ponechajte polia cid a address_address_id prázdne. V opačnom prípade by došlo k aktualizácií firiem, s daným cid a address_address_id.
  • Hárok v XLS súbore musí mať názov companies.
  • Stĺpec address_phone (telefónne číslo) sa importuje do adresy. Nájdete ho v KLIENTI > FIRMY > UPRAVIŤ FIRMU / záložka ADRESA / UPRAVIŤ ADRESU (treba kliknúť na ikonku ceruzky).