Ochrana formulárov CAPTCHA

Ochrana formulárov captcha slúži na ochranu voľných formulárov a knihy návštev na vašej webstránke pred vypĺňaním a odosielaním rôznymi automatizovanými nástrojmi, ktoré by do formulárov alebo knihy návštev mohli umiestňovať nevyžiadanú reklamu, či odkazy na pochybné stránky.

 

Možnosti ochrany formulárov CAPTCHA

Systém Inteo využíva možnosť ochrany formulárov reCAPTCHA od spoločnosti Google. Momentálne je možné aktivovať jednu z 2 verzií ochrany formulárov.

 

1. reCAPTCHA v2 – namiesto textu zobrazuje tlačítko Nie som robot. Po kliknutí na toto tlačítko sa v závislosti od aktuálneho prihlásenia návštevníka do Google účtu buď totožnosť overí, alebo sa zobrazí hádanka, ktorú je nutné vyriešiť pre overenie návštevníka:

reCAPTCHA v2 – namiesto textu zobrazuje tlačítko Nie som robot

 

2. Invisible reCAPTCHA – je špeciálna forma overovania formulárov. Pri formulári sa nezobrazuje žiadne tlačítko ani text, ktorý je nutné opísať. Overovanie sa vykonáva na základe kliknutia na tlačidlo pre odoslanie formulára. Ak je návštevník overený, je prihlásený vo svojom Google účte, formulár sa odošle bez akýchkoľvek otázok. V prípade, že návštevník overený nie je, zobrazí sa hádanka, ktorú je nutné vyriešiť pre overenie, že sa nejedná o automatizovaný nástroj:

Invisible reCAPTCHA

3. reCAPTCHA v3 - reCaptcha vo verzii 3 používa umelú inteligenciu na detekciu robota pri odosielaní formulárov. Skript sleduje správanie návštevníkov na stránke, na základe čoho vyhodnotí, či pri odosielaní formulára šlo o robota, alebo človeka. Nie je preto vhodné používať túto možnosť na stránkach s nízkou návštevnosťou. Ak skript reCaptcha v3 vyhodnotí, že ide o robota, neumožní mu odoslať formulár.

Dôležité:

Pre zabezpečenie ochrany formulárov pomocou možností reCAPTCHA je nutné mať zriadený účet v Google (postačí aj emailový účet gmail).

Ak budete využívať možnosť Invisible CAPTCHA, musíte o tejto skutočnosti zákazníkov informovať.

Informáciu o využívaní tejto služby môžete uviesť buď v pätičke stránky, alebo v obchodných podmienkach.

ReCaptcha v3 priraďuje návštevníkom skóre v rozmedzí 0 - 1 podľa toho, ako si je skript Googlu istý tým, že ide o človeka (bližšie k 1) alebo robota (bližšie k 0). Hodnota pre skóre, ktorá umožní zákazníkovi odoslať formulár, je momentálne nastavená napevno. Ak by ste chceli na svojom webe hodnotu skóre pre odosielanie formulárov upraviť, kontaktujte našu podporu.

 

Aktivácia ochrany formulárov CAPTCHA

1. V administrácii systému INTEO aktivujete ochranu formulárov captcha v sekcii Nastavenia > Všeobecné > Kontrolný kód zmenou položky Ochrana formulárov captcha z vypnuté na požadovanú možnosť

Aktivácia formuláru

UPOZORNENIE: V prípade, že túto položku v nastaveniach necháte v stave Vypnuté, nebude fungovať ochrana formulárov captcha v žiadnom bloku Formulár ani v prípade, že bude vo vlastnostiach bloku nastavená ochrana formulárov ako aktívna.

2. V prípade voľby možnosti reCAPTCHA v2 alebo Invisible reCAPTCHA vyplňte polia:

  1. Captcha kľúč stránky – políčko Site key z nastavení Google
  2. Captcha Privátny kľúč – políčko Security key z nastavení Google

Vloženie kľúčov z nastavení Google

Ako získať kľúče pre tieto možnosti sa dozviete v časti návodu: Získanie kľúčov pre aktiváciu reCAPTCHA v2 a Invisible reCAPTCHA

3. V políčku formuláre zakliknite všetky možnosti, kde chcete ochranu formulárov používať

4. Aktiváciu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť

Potvrdenie aktivácie

Získanie kľúčov pre aktiváciu reCAPTCHA v2 a Invisible reCAPTCHA

1. Prihláste sa do vášho Google účtu. Postačí aj prihlásenie do Gmailu.
2. Navštívte nasledovný odkaz: https://www.google.com/recaptcha/admin

Ak už máte registrovanú reCaptchu pre niektorú stránku, kliknite vpravo hore na ikonku +
Pridanie nového recaptcha účtu | Inteo
3. Vo formulári Register a new site vyplňte do poľa Label váš názov, pod ktorým budú kódy pre recaptcha vedené.
4. Vo výberovom poli Choose type of reCAPTCHA vyberte možnosť spôsob reCAPTCHA ochrany, ktorý budete využívať. Voľba musí byť rovnaká ako v nastaveniach v systéme Inteo
5. Do poľa domains cez tlačidlo + pridajte všetky adresy vašej stránky vrátane pôvodnej adresy v tvare mojweb.floxi.sk a adries s a bez www. V prípade, že jazykové verzie stránky fungujú na vlastných doménach, napíšte do zoznamu aj tieto domény (napríklad: mojweb.sk, www.mojweb.sk, mojweb.cz, www.mojweb.cz...). V prípade, že chcete kód využiť aj pre iné stránky, vložte sem aj adresy domén danej stránky. V prípade potrieb je toto pole možné editovať v budúcnosti.
6. Prečítajte si a odsúhlaste podmienky používania zakliknutím políčka Accept the reCAPTCHA Terms of Service.
7. Kliknite na tlačidlo Register.

Registračný formulár

Po registrácii nie je nutné vykonávať kroky implementácie 1 a 2 (Step 1, Step 2). Modul pre správne fungovanie ochrany formulárov CAPTCHA je v systéme implementovaný. Zo zobrazenej stránky budete potrebovať iba kódy uvedené v Keys.

Obsah políčka Site key prekopírujte do administrácie Inteo do políčka Captcha kľúč stránky.
Obsah políčka Secret key prekopírujte do administrácie Inteo do políčka Captcha Privátny kľúč.

Kľúče skopírujte do FLOXu