GDPR – nastavenie prvkov súkromia pre ochranu osobných údajov

Systém Inteo ponúka mnoho možností v oblasti evidencie súhlasov so spracovaním osobných údajov odovzdaných zákazníkmi vášho eshopu pri rôznych udalostiach.

Jednotlivé políčka na potvrdenie súhlasu so spracovaním údajov sa v systéme označujú ako prvky súkromia. Zoznam prvkov súkromia, ktoré sú v systéme aktívne, môžete nájsť v Nastavenia > Súkromie a zabezpečenie.

Nastavenie sukromia a zabezpecenia

 

Vytvorenie nového prvku súkromia

Nový prvok súkromia je možné pridať kliknutím na tlačidlo Nový prvok súkromia v pravej hornej časti zoznamu. Po kliknutí sa zobrazí dialógové okno, kde môžete nastaviť správanie nového prvku súkromia. Okno pre pridanie prvku súkromia obsahuje viacero záložiek.

Pridanie nového prvku súkromia

 

Záložka Definícia

Na záložke Definícia nájdete nasledujúce polia:

pridanie nového prvku súkromia - definícia

Čo je účelom? – políčko slúži na vloženie názvu prvku súkromia. Názov sa bude zobrazovať iba v administrácii, aby ste vedeli jednoznačne identifikovať, o aký prvok ide.

Udalosť – v prípade udalostí máte možnosť výberu z viacerých možností. Jedná sa o akcie, pri ktorých sa má prvok súkromia zobrazovať:

 • V objednávkovom formulári – zobrazí prvok v objednávkovom formulári. Najčastejšie sa bude jednať o zaklikávacie políčko, ktoré sa zobrazí v spodnej časti objednávky pri políčku so súhlasom s obchodnými podmienkami.

prvok súkromia v objednávkovom formulári

 • Pri registrácii – zobrazí prvok súkromia v registračnom formulári.

prvok súkromia v registračnom formulári

 • Pri prihlásení sa k odberu noviniek emailom – zobrazí prvok súkromia nad políčkom pre vloženie emailovej adresy pre prihlásenie zákazníka k odberu noviniek emailom.

prvok súkromia pri prihlásení k odberu noviniek emailom

 • Vo formulári – zobrazí prvok súkromia na konci formuláru. Pri voľbe tejto možnosti môžete v políčku Vybrať konkrétne zvoliť formulár, pri ktorom sa má prvok súkromia zobrazovať. Ak nezvolíte žiaden formulár, prvok súkromia bude automaticky zobrazený pri všetkých blokoch formulár.

prvok súkromia v bloku formulár

 • Pri zobrazení stránky – zobrazí prvok súkromia podľa nastavenia pri otvorení stránky. Políčko slúži napríklad pre pridanie potvrdenia veku návštevníka. Pri voľbe tejto možnosti môžete v políčku Vybrať konkrétne zvoliť konkrétnu stránku, pri ktorej zobrazení sa má prvok súkromia zobrazovať. Ak nezvolíte žiadnu stránku, prvok súkromia bude automaticky zobrazený pri zobrazení akejkoľvek stránky.
 • Pri zobrazení stránky prihláseným používateľom – prvok súkromia sa zobrazí, ak je stránka otvorená prihláseným používateľom. Pri voľbe tejto možnosti môžete v políčku Vybrať konkrétne zvoliť konkrétnu stránku, pri zobrazení ktorej sa má prvok súkromia zobrazovať. Ak nezvolíte žiadnu stránku, prvok súkromia bude automaticky zobrazený pri zobrazení akejkoľvek stránky.
 • V knihe návštev – prvok súkromia sa zobrazí pri pridávaní príspevku do knihy návštev. Pri voľbe tejto možnosti môžete v políčku Vybrať konkrétne zvoliť blok Kniha návštev, pri ktorej sa má prvok súkromia zobrazovať. Ak necháte políčko prázdne, prvok súkromia bude automaticky zobrazený pri všetkých blokoch Kniha návštev, ktoré na stránke používate.

prvok súkromia v knihe návštev

 • Pri pridávaní komentára – prvok súkromia sa zobrazí vo formulári pre vloženie nového komentára k článkom alebo produktom.

prvok súkromia pri vkladaní komentára

 • Pri hlasovaní v ankete – prvok súkromia sa zobrazí nad tlačidlom pre odoslanie hlasu návštevníka v ankete. Pri voľbe tejto možnosti môžete v políčku Vybrať konkrétne zvoliť konkrétny blok Anketa, pri ktorom sa má prvok súkromia zobrazovať. Ak nezvolíte žiadnu z ankiet, prvok súkromia bude automaticky zobrazený pri všetkých blokoch Anketa.

prvok súkromia pri odovzdávaní hlasu v bloku anketa

 • Pri prihlásení do používateľského účtu – prvok súkromia sa zobrazí v prihlasovacom formulári pod políčkami pre zadanie emailu a hesla.

prvok zabezpečenia pri prihlásení

 • Pri výbere dopravy – prvok sa zobrazí priamo pod názvom dopravy v objednávkovom formulári po jeho zakliknutí. Pri voľbe tejto možnosti budete môcť v políčku Vybrať konkrétne vybrať niektorý zo spôsobov dopravy, pri ktorom sa bude políčko zobrazovať. Ak nevyberiete žiadny, políčko sa bude zobrazovať pri všetkých spôsoboch dopravy.

prvok zabezpečenia pri výbere dopravy

 • Pri výbere spôsobu platby – prvok sa zobrazí priamo pod názvom platby v objednávkovom formulári po jeho zakliknutí. Pri voľbe tejto možnosti budete môcť v políčku Vybrať konkrétne vybrať niektorý zo spôsobov platby, pri ktorom sa bude políčko zobrazovať. Ak nevyberiete žiadny, políčko sa bude zobrazovať pri všetkých spôsoboch platby.
 • V e-maile s novinkami – táto možnosť slúži predovšetkým na zobrazenie odkazu na odhlásenie z odberu noviniek emailom.

Typ prvku súkromia – na výber máte z niekoľkých typov prvku súkromia, ktoré môžete pri jednotlivých udalostiach nastaviť. Typ prvku súkromia ovplyvňuje, ako sa zobrazí daný prvok súkromia. Na výber je niekoľko možností:

 • Zaškrtávacie políčko Checkbox – tento typ prvku súkromia zobrazí pri udalosti štandardné zaklikávacie políčko, ktoré môže zákazník potvrdiť.
 • Zdvojený súhlas (double opt-in) – zobrazí zaklikávacie políčko ako v predchádzajúcom prípade, rozdielom však je nutnosť dodatočného potvrdenia pomocou odkazu, ktorý je zaslaný na uvedenú emailovú adresu. Túto možnosť je možné použiť pri udalosti Prihlásenie k odberu noviniek emailom. Pri použití možnosti Zdvojený śuhlas sa zákazníkom zasiela email pre potvrdenie. Šablónu emailovej správy môžete upraviť v Nastavenia > Texty a šablóny > Preddefinované šablóny.
 • Opona / statický prvok – táto možnosť je vhodná na informovanie zákazníka o spracovaní Cookies. V prípade tejto voľby máte možnosť na záložke Voľby upresniť možnosť zobrazenia. K dispozícii sú:
  • Modálne okno – zobrazí popup, ktorý prekryje obsah stránky s možnosťami Súhlasím / nesúhlasím.
  • typ prvku súkromia - modálne okno
  • Statická lišta – zobrazí oznam v pravom dolnom rohu stránky.
  • typ prvku súkromia - statická lišta
 • URL – táto možnosť sa využíva v newslettroch na zobrazenie odkazu pre odhlásenie z odberu noviniek emailom.
 • Potvrdenie veku – možnosť slúži na potvrdenie veku návštevníka stránky. V prípade voľby tejto možnosti môžete nastaviť požadovaný vek na záložke Voľby v políčku Požadovaný vek. Systém umožňuje získať potvrdenie dvoma spôsobmi v kombinácii s vhodnou udalosťou:
  • V prípade použitia udalosti Zobrazenie stránky je vhodné na záložke Voľby vybrať Spôsob zobrazenia ako modálne okno. Modálne okno prekryje celý obsah stránky a zobrazí tlačítka pre potvrdenie stanoveného veku alebo zamietnutie. Zamietnutie presmeruje návštevníka na úvodnú stránku.
  • V prípade použitia udalosti V objednávkovom formulári je vhodné na záložke Voľby použiť Možnosť zobrazenia ako zaškrtávacie políčko (Checkbox). Táto kombinácia nastavení zobrazí v objednávkovom formulári zaklikávacie políčko pre potvrdenie stanoveného veku.

 

Záložka Text

Záložka Text obsahuje textový editor, do ktorého môžete vložiť informáciu, ktorá sa zobrazí pri jednotlivých prvkoch súkromia. V textovom editore je možné priamo vytvárať odkazy, čo vám umožňuje vytvoriť v rámci textu odkaz na konkrétnu stránku so spracovaním osobných údajov, obchodné podmienky alebo inú ľubovolnú stránku. Ako vložiť hypertextový odkaz v textovom editore sa dozviete v našom návode.

typ prvku súkromia - záložka Text

Záložka Voľby

Na záložke Voľby si môžete upresniť nastavenia správania prvku súkromia. Obsah tejto záložky sa môže meniť vzhľadom na nastavenú udalosť a typ prvku súkromia na záložke Definícia, základné nastavenia, ktoré sa zobrazia v každom prípade, sú:

Akcia – v políčku Akcia viete nastaviť základné správanie prvku súkromia. Na výber sú 3 možnosti:

 • Je ponúknutý / sa zobrazí – pri voľbe tejto možnosti je prvok súkromia ponúknutý zákazníkovi a zobrazuje sa pri danej udalosti, nevyžaduje sa však potvrdenie. Zákazník teda môže a nemusí s políčkom súhlasiť.
 • Je vyžadovaný – vyžaduje sa súhlas zákazníka s daným políčkom pre ďalšie pokračovanie. Táto možnosť je určená predovšetkým pre zaklikávacie políčka pri jednotlivých udalostiach, prípadne pre potvrdenie veku. Ak zvolíte túto možnosť, je možné v poli Chybové hlásenie zobraziť doplňujúcu chybovú správu, ktorá sa zobrazí, ak by zákazník s políčkom nesúhlasil pri vykonávaní akcie. Ak sa jedná napríklad o checkbox v objednávkovom formulári, objednávka nie je odoslaná a v chybových hláškach sa zobrazí vami definovaná správa.
 • Sa nezobrazí – slúži na skrytie prvku súkromia v prípade, že nechcete prvok dočasne využívať, alebo prvok nepotrebujete využívať v niektorej jazykovej verzii.

Typ súhlasu – v tomto políčku si môžete nastaviť, o aký typ súhlasu zákazníka sa jedná a či je opätovne možné súhlas použiť alebo nie.

 • Trvalý (opätovne použiteľný) súhlas – tento typ súhlasu sa udelí pre návštevníka natrvalo a uloží sa v databáze. Ak sa jedná o prihláseného zákazníka, po prvom odsúhlasení nebude tento súhlas vyžadovaný a bude vopred zakliknutý. Ak sa nejedná o prihláseného zákazníka, súhlas je zobrazený vždy, no vyhodnotenie súhlasu prebieha na základe vopred udelených súhlasov na vyplnenú emailovú adresu.
 • Trvalý (skryť po udelenom súhlase) – tento typ súhlasu sa udelí pre návštevníka natrvalo a uloží sa v databáze. Ak sa jedná o prihláseného zákazníka, po prvom odsúhlasení nebude tento súhlas vyžadovaný a nebude sa opäť zobrazovať.Ak sa nejedná o prihláseného zákazníka, súhlas je zobrazený vždy, no vyhodnotenie súhlasu prebieha na základe vopred udelených súhlasov na vyplnenú emailovú adresu.
 • Lokálne úložisko prehliadača – tento typ súhlasu využíva na ukladanie súhlasu lokálne úložisko prehliadača zákazníka. Tento typ súhlasu je možné využiť na uloženie potvrdenia modálneho okna s potvrdením veku, prípadne oznámenia o spracovaní cookies. V databáze sa v tomto prípade neukladajú dáta. Súhlas je platný, pokým nie je úložisko prehliadača zákazníka vyprázdnené, prípadne kým nepoužije iný internetový prehliadač.
 • Jednorazové použitie – tento typ súhlasu sa po odoslaní uloží v databáze, súhlas sa však zobrazí zákazníkovi zakaždým pri vykonaní nastavenej udalosti a bude opätovne zobrazovaný ako nezakliknutý aj prihláseným zákazníkom.

Implicitný súhlas - pomocou výberového menu pre nastavenie implicitného súhlasu môžete zmeniť správanie súhlasu typu zaklikávacie pole checkbox.

 • prázdne pole (nie je zvolená žiadna hodnota) - zaklikávacie políčko sa bude správať štandardným spôsobom a používateľ musí zaklikávacie políčko zakliknúť, aby vyjadril svoj súhlas
 • opt-out - toto nastavenie otočí správanie zaklikávacieho políčka. Ak bude políčko nezakliknuté automaticky bude brané ako odsúhlasené. Ak zákazník políčko zaklikne, vyjadrí tým svoj nesúhlas
 • predzaškrtnuté pole - pri tomto nastavení sa po otvorení stránky zobrazí zaklikávacie políčko ako zakliknuté.

 

Záložka Platnosť súhlasu

V prípade, že je typ súhlasu nastavený ako trvalý súhlas, zobrazí sa záložka Platnosť súhlasu, kde je možné nastaviť dobu platnosti udeleného súhlasu. Po uplynutí tejto doby dôjde k expirácií súhlasu.

platnosť súhlasu

Expirácia - v tomto poli viete z ponuky vybrať dobu expirácie uvedeného súhlasu. Ak Vám nevyhovuje niektorá z ponúkaných možností, môžete do políčka napísať vlastnú dobu platnosti súhlasu v dňoch.

Obnovenie expirácie - platnosť udeleného súhlasu sa môźe predĺžiť automaticky. Ak zakliknete pole pri úspečnom prihlásení, po prihlásení zákazníka sa udelený súhlas predĺži o nastavenú dobu.

 

 

Úprava a odstránenie prvkov súkromia

Prvky súkromia je možné upravovať a odstraňovať v Nastavenia > Súkromie a zabezpečenie. Prvky súkromia upravíte kliknutím na ikonku cerzuky. Ak ďalej prvok súkromia využívať nechcete, môžete ho odstrániť kliknutím na ikonku krížika.

úprava prvku súkromia

UPOZORNENIE: Niektoré prvky súkromia nie je možné odstrániť. Napríklad ide o o prvky súkromia, ktoré sú vygenerované systémom automaticky po aktivácii funkcií v moduloch napojenia na tretie strany (služba Heuréka - overené zákazníkmi...)

prvok súkromia bez možností úpravy 

 

Prvky súkromia a služby tretích strán

V systéme môžete využívať služby tretích strán ako sú napríklad služby pre zasielanie noviniek emailom (Mailchimp, Smartemailing...), prevod zásielok do systému dopravcu (DPD, Zásielkovňa...) alebo platobné brány (platobná brána TatraBanky, 24 Pay...).

V prípade týchto služieb sú údaje zo systému zasielané na servery týchto služieb. Úlohou vás ako obchodníkov je patričným spôsobom získať súhlas od zákazníka za pomoci využitia prvkov súkromia. Ak má však systém zasielať údaje na servery tretích strán aj po dátume 25. 5. 2018, je nutné v nastaveniach modulov tretích strán, ktoré využívate, zakliknúť, že súhlasíte zo zasielaním údajov týmto službám priamo v administrácii v nastaveniach daného modulu (ilustrácia na obrázku nižšie).

GDPR v systéme Inteo a služby tretích strán

Aby fungovalo odosielanie údajov do týchto služieb aj po 25. 5. 2018, je nutné v nastaveniach modulov aktivovať súhlas so zasielaním údajov.

Medzi dotknuté moduly patria:

Platobné brány a splátkové systémy: VÚB eCard, Tatra – internet banking, Tatra - platba kartou, 24 Pay, PayU, PaySec, Homecredit, GoPay, Česká Spořitelna, Cofidis, Besteron.
V prípade, že po 25. 5. 2018 nebude aktívne potvrdenie so zasielaním údajov v nastaveniach platobnej brány v systéme Inteo, spôsob platby sa nebude zobrazovať v objednávkovom formulári.

Dopravcovia – Zásielkovňa, Uloženka, Slovak Parcel Service, Slovenská pošta, PPL, GLS, Geis, DPD, DHL.
V prípade, že po 25. 5. 2018 nebude aktívne potvrdenie so zasielaním údajov v nastaveniach možnosti dopravy v systéme Inteo, nebude možné využívať modul Zásielky pre daného dopravcu a nebude možné zasielať prostredníctvom API zásielky zo systému Inteo do systému dopravcu.

Marketing – SmartEmailing, Mailchimp

 

Preklad prvkov súkromia v jazykových verziách

Vzhľadom na viacero jazykových verzií je možné jednotlivé prvky súkromia upraviť zvlášť pre každú jazykovú verziu. Bližšie podrobnosti nájdete v našom návode.

 

Odporúčame tiež návod s ukážkami jednotlivých nastavení súkromia.