GDPR – nastavenie prvkov súkromia v jazykových verziách

V prípade používania viacerých jazykových verzií je možné, že budete chcieť nastaviť jednotlivé prvky súkromia odlišne pre konkrétne jazykové verzie. V súlade s legislatívnymi predpismi konkrétnej krajiny, na ktorú je jazyková verzia stránky zameraná.

V systéme Inteo môžete nastaviť preklady jednotlivých prvkov alebo zmeniť ich správanie v jednotlivých jazykových verziách.

Postup zmeny nastavenia prvku súkromia pre jazykovú verziu

Postup pre zmenu prvku súkromia v jazykovej verzii je nasledovný:

1. V Nastavenia > Jazyky otvorte jazykovú verziu, v ktorej chcete upraviť prvky súkromia:

Nastavenia jazykov

2. Kliknite na záložku Voľby súkromia:

Voľby súkromia v jazykovej verzií

3. Kliknite na ikonku ceruzky pri prvku súkromia, ktorý chcete upraviť:

úprava nastavenia prvku súkromia v jazykovej verzií

4a. Ak chcete upraviť text prvku súkromia, kliknite na záložku Text a upravte obsah v textovom editore podľa potrieb:

Úprava textu prvku súkromia v jazykovej verzií

4b. Ak chcete prvok súkromia v jazykovej verzii skryť, zmeniť podmienky vyžadovania súhlasu, alebo zmeniť popis chyby, ktorá sa zobrazí pri neakceptovaní, kliknite na záložku Voľby a upravte požadované údaje:

Úprava ostatných nastavení prvku súkromia v jazykovej verzií

5. Zmeny uložte kliknutím na tlačítko Uložiť.

6. Rovnakým postupom, ako je popísaný v bodoch 3-5, upravte ostatné prvky súkromia. Po upravení ostatných prvkov súkromia kliknite vo vlastnostiach jazykovej verzie na tlačítko Uložiť pre uloženie zmien.

Prvky súkromia je možné vyššie uvedeným spôsobom upraviť pre všetky jazykové verzie, ktoré na stránke využívate.