GDPR – príklady nastavenia prvkov súkromia

UPOZORNENIE: Nižšie uvedené príklady slúžia len na ilustráciu nastavenia prvkov súkromia v systéme Inteo. Pred nastavením odporúčame poradiť sa so svojim právnikom ohľadom presnej formulácie znenia jednotlivých hlášok. Spoločnosť Kros, a.s. sa týmto dištancuje od akýchkoľvek možných postihov, ktoré by prípadne mohli plynúť z použitia nižšie uvedených formulácií.

Časti návodu:

 

Vytvorenie podstránky s informáciami o ochrane osobných údajov

Jednotlivé prvky upozornenia by mali obsahovať odkaz na stránku, kde máte uvedené, akým spôsobom spracováva Vaša spoločnosť osobné údaje. Pred samotným vytvorením vytvorením jednotlivých prvkov súkromia si teda vytvorte stránku s informáciami o ochrane osobných údajov.
Postup vytvorenia novej stránky v systéme Inteo nájdete na tomto odkaze.

 

Nastavenie statickej lišty s informáciami o spracovaní súborov Cookies

Príklad: chceme na stránke zobraziť statickú lištu, ktorá bude informovať návštevníkov stránky o využívaní Cookies a o zozname spracovávaných Cookies, ktoré sú uvedené na stránke s informáciami o ochrane osobných údajov.

Postup:

1. V sekcii Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť kliknite na tlačidlo Nový prvok súkromia:
novy prvok sukromia

2. V okne pre pridanie nového prvku vyplníme pole Názov ako Informácia o používaní cookies, v poli Udalosť vyberieme pri zobrazení stránky a v poli Typ prvku súkromia vyberieme z ponuky možnosť opona / statický prvok:
nový prvok súkromia - základné nastavenia

3. Na záložke Text vyplníme správu, ktorú chceme zobrazovať návštevníkovi. Nesmieme zabudnúť na vytvorenie hypertextového odkazu z časti textu na stránku s obchodnými podmienkami:
upozornenie na pouzivanie cookies - text

4. Na záložke Voľby vyberieme v políčku Akcia možnosť je ponúknutý / zobrazí sa (jedná sa o informačný prvok a nie je vyžadovaný jeho súhlas), v políčku Typ súhlasu vyberieme lokálne úložisko prehliadača (informácia o potvrdení sa uloží v pamäti prehliadača a prvok sa nebude ďalej zobrazovať) a v políčku Spôsob zobrazenia zvolíme možnosť statická lišta:
cookies upozornenie - spresnenie nastavenia

5. Uložíme nastavenia nového prvku súkromia. Po otvorení stránky uvidíme v ľavom dolnom rohu statickú lištu s nastaveným textom. Po potvrdení sa lišta skryje a nebude sa ďalej na stránke zobrazovať.
Oznámenie o používaní súborov cookies

 

Nastavenie súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom odoslania kontaktného formulára

Príklad: cieľom je získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pri odosielaní kontaktného formuláru na stránke Kontakt za účelom odpovede na zaslanú otázku.

Postup:

1. V sekcii Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť kliknite na Nový prvok súkromia.

2. V okne pre pridanie nového prvku vyplníme pole Názov ako Súhlas so spracovaním osobných údajov v bloku formulár, v poli Udalosť vyberieme vo formulári,  v poli Typ prvku súkromia vyberieme z ponuky možnosť zaškrtávacie políčko (Checkbox) a v poli Vybrať konkrétne vyberieme formulár, ktorý sa nachádza na stránke SK/Kontakt:
súhlas so spracovaním osobných údajov vo formulári - nastavenia

3. Na záložke Text vyplníme správu, ktorú chceme zobrazovať návštevníkovi:
kontaktný formulár - text

4. Na záložke Voľby vyberieme v políčku Akcia možnosť je vyžadovaný (bez udelenia súhlasu nie je možné spracovať osobné údaje vo formulári a odpovedať naň), v políčku Typ súhlasu vyberieme jednorazové použitie (súhlas so spracovaním bude vyžadovaný pri každom odoslaní formulára) a do políčka Chybové hlásenie vložíme chybovú hlášku o nemožnosti spracovať otázku zákazníka v prípade, že zákazník nebude súhlasiť so spracovaním údajov:
ochrana osobnych udajov v bloku formulár - upresnenie nastavenia

5. Uložíme nastavenie nového prvku súkromia. Ak navštívime stránku Kontakt, uvidíme vo formulári zaklikávacie políčko so súhlasom so spracovaním osobných údajov. Ak skúsime odoslať formulár bez súhlasu, systém zobrazí nastavenú chybovú hlášku.
formulár s ochranou osobných údajov

 

Nastavenie potvrdenia veku pre vstup na stránku

Príklad: cieľom je nastavenie potvrdenia veku pri vstupe na stránku, aby sme zabránili nákupu produktov neplnoletým zákazníkom.

Postup:

1. V sekcii Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť kliknite na Nový prvok súkromia.

2. V okne pre pridanie nového prvku vyplníme pole Názov ako Potvrdenie veku, v poli Udalosť vyberieme pri zobrazení stránky a v poli Typ prvku súkromia vyberieme z ponuky možnosť Potvrdenie veku:
Okno pre potvrdenie veku - základné nastavenia

3. Na záložke Text vyplníme správu, ktorú chceme zobrazovať návštevníkovi:
Modal pre potvrdenie veku pre vstup na stránku

4. Na záložke Voľby vyberieme v políčku Akcia možnosť je vyžadovaný (bez súhlasu nie je možné pustiť zákazníka na stránku), v políčku Typ súhlasu vyberieme lokálne úložisko prehliadača (informácia o potvrdení sa uloží v pamäti prehliadača a prvok sa nebude ďalej zobrazovať), v políčku Požadovaný vek vyplníme 18 a v políčku Spôsob zobrazenia zvolíme možnosť modálne okno:
Potvrdenie veku - spresnenie nastavení

5. Uložíme nastavenie nového prvku súkromia. Po zobrazení stránky sa všetkým návštevníkom zobrazí vyskakovacie okno, kde budú môcť potvrdiť vek. Ak návštevník klikne na Zrušiť, je automaticky presmerovaný na domovskú stránku a opäť uvidí okno s potvrdením veku. Pri potvrdení sa informácia uloží v pamäti prehliadača a od zákazníka nie je opätovne požadované potvrdenie veku.
Potvrdenie veku pre vstup na stránku

 

Nastavenie súhlasu so zasielaním noviniek emailom

Príklad: nastavenie súhlasu so spracovaním emailovej adresy pre zasielanie noviniek emailom pri prihlásení k odberu noviniek emailom.

Postup:

1. V sekcii Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť kliknite na Nový prvok súkromia:

2. V okne pre pridanie nového prvku vyplníme pole Názov ako Možnosť registrácie do newslettru, v poli Udalosť vyberieme pri prihlásení sa k odberu noviniek emailom a v poli Typ prvku súkromia vyberieme z ponuky možnosť zdvojený súhlas (double opt-in):
Súhlas so spracovaním pri registrácií do newslettru

3. Na záložke Text vyplníme správu, ktorú chceme zobrazovať návštevníkovi:
Súhlas so spracovaním pri registrácií do newslettru

4. Na záložke Voľby vyberieme v políčku Akcia možnosť je ponúknutý / sa zobrazí (ak zákazník neudelí súhlas, nebude email zaradený do zoznamu odoberateľov noviniek emailom), v políčku Typ súhlasu vyberieme Trvalý - skryť pri udelenom súhlase (súhlas je potrebný iba raz pri prihlásení) a do políčka Predmet môžeme vložiť vlastný predmet emailovej správy pre potvrdenie súhlasu:
Súhlas so spracovaním pri registrácií do newslettru

5. Uložíme nastavenie nového prvku súkromia. Po uložení sa v poli pre prihlásenie k odberu noviniek emailom bude zobrazovať zaklikávacie políčko, ktorým môže zákazník súhlasiť so spracovaním emailovej adresy na zasielanie noviniek emailom. Ak políčko pri registrácii k odberu noviniek nezaklikne, emailová adresa nebude zaradená medzi odberateľov noviniek emailom.
Prihlásenie k odberu noviniek emailom

 

Upravenie odkazu pre odhlásenie z odberu noviniek emailom na v pätičke newslettru

Príklad: každý zaslaný newsletter zo systému Inteo má na konci odkaz pre odhlásenie z odberu noviniek. Cieľom je tento odkaz upraviť.

Postup:

1. V sekcii Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť nájdeme prvok súkromia Odhlasovací link v newslettri a klikneme na ikonku ceruzky:
Upravenie textu pre odhlásenie z odberu noviniek emailom

2. V okne pre upravenie prvku súkromia sa prepneme na záložku Text a upravíme text do požadovanej podoby:
Upravenie textu pre odhlásenie z odberu noviniek emailom

3. Nastavenia uložíme kliknutím na tlačidlo Uložiť. Po uložení sa bude v pätičke newslettrov zasielaných zo systému zobrazovať nový text pre odhlásenie.

 

Upravenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v objednávkovom formulári

Príklad: chceme zmeniť text pre potvrdenie súhlasu s obchodnými podmienkami tak, aby obsahoval aj informácie o spracovaní osobných údajov.

Postup:

1. V sekcii Nastavenia > Súkromie a bezpečnosť nájdeme prvok súkromia Zobraziť obchodné podmienky a klikneme na ikonku ceruzky:
úprava textu obchodných podmienok v objednávkovom formulári

2. Na záložke Text vyplníme správu, ktorú chceme zobrazovať návštevníkovi. Nesmieme zabudnúť na vytvorenie hypertextových odkazov z častí textu na stránky s obchodnými podmienkami a s informáciami o spracovaní osobných údajov:
Zmenený text obchodných podmienok

3. Nastavenia uložíme kliknutím na Uložiť. V objednávkovom formulári sa začne zobrazovať nami uvedený text aj s odkazmi:
Upravený súhlas s obchodnými podmienkami v objednávkovom formulári

TIP: Ak používate jazykové verzie, je vhodné upraviť text aj pre ostatné jazykové verzie, okrem hlavnej jazykovej verzie. Ako upraviť prvky súkromia pre jednotlivé jazykové verzie sa dozviete v našom návode.

 

Nastavenie opt-out pre produktový porovnávač Heureka

Príklad: Nastavenie opt-out potvrdenia pre produktový porovnávač Heureka. Opt-out potvrdenie zabezpečí, že súhlas bude udelený, ak zákazník nezaklikne, že nechce zaslať údaje do porovnávača. Ak teda políčko ostane nezakliknuté, systém sa bude správať, ako keby zákazník súhlas udelil.

Postup:

1. V sekcii Nastavenia > Jazyky otvoríme jazykovú verziu, pre ktorú chceme nastavenie upraviť a klikneme na záložku Voľby súkromia:
Nastavenie jazykovej verzie pre úpravu správania zaškrtávacieho políčka

2. v zozname prvkov súkromia nájdeme prvok s názvom Dotazník spokojnosti Heureka a klikneme na ikonku ceruzky:
Nastavenie prvku súkromia Heuréka overené zákazníkmi

3. na záložke Text zmeníme text tak, aby bolo zákazníkovi jasné, že zakliknutím políčka vyjadrí svoj nesúhlas:
Zmena textu pre Heuréka Overené zákazníkmi

4. na záložke Voľby vyberieme v poli Implicitný súhlas možnosť opt-out, ktorá zabezpečí, že nezakliknutie políčka bude automaticky znamenať udelený súhlas:
Heuréka overené implicitný súhlas

Výsledkom nastavenia bude, že Heureka overené zákazníkmi sa bude v objednávkovom formulári zobrazovať ako opt-out súhlas. Ak zákazník nezaklikne uvedené políčko, informácie sa do Heuréky odošlú. Ak zákazník políčko zaklikne, informácie o objednávke nebudú prenesené do produktového porovnávača.
Heuréka overené zákazníkmi v objednávke