GDPR – zobrazenie udelených súhlasov

Systém eviduje všetky súhlasy, ktoré boli udelené pomocou vytvoreného prvku súkromia. V systéme môžete priamo zobraziť, prípadne odstrániť, udelené súhlasy.

Prehľad súhlasov registrovaného zákazníka

Všetky profily zákazníkov, ktorí si u vás vytvorili účet, majú svoj profil vedený v sekcii Klienti > Osoby pod svojou emailovou adresou. Kompletný prehľad súhlasov udelených každým zákazníkom viete zobraziť po kliknutí na ikonku panáčika v detaile profilu klienta:

Tlačidlo pre zobrazenie udelených súhlasov

Následne sa zobrazí zoznam všetkých súhlasov, ktoré sa viažu na ID registrovaného zákazníka. Súhlas je možné odstrániť kliknutím na ikonku krížika pri súhlase. Pre zobrazenie podrobností o udelenom súhlase stačí kliknúť na text podrobnosti. Zobrazí sa text súhlasu, IČO fakturujúcej spoločnosti ku ktorej sa súhlas viaže a IP adresa, z ktorej bol súhlas udelený.

Prehľad udelených súhlasov

V zozname súhlasov nájdete všetky súhlasy viažúce sa k registrovanému používateľovi, vrátane súhlasov udelených v blokoch Formulár, Anketa, Novinky, Kniha prianí, pri registrácii používateľa a pri objednávke.

 

Prehľad súhlasov v objednávke

V každej novej objednávke môže zákazník odsúhlasiť hneď niekoľko prvkov súkromia, od súhlasu s obchodnými podmienkami až po potvrdenie / zamietnutie odoslania súhlasu so zaslaním dotazníka spokojnosti produktového porovnávača. Všetky udelené súhlasy si viete preveriť pri každej objednávke – kliknutím na ikonku panáčika.

 

Prehľad súhlasov odoslaných správ cez blok Formulár

V každom bloku Formulár si môžete overiť, aké prvky súkromia boli odsúhlasené pri každom odoslaní formulára. Na záložke Odoslania kliknite na ID odoslaného formulára pre zobrazenie vyplnených údajov. V okne s vyplnenými údajmi kliknite na ikonku panáčika. Následne sa zobrazia všetky odsúhlasené prvky súkromia v rámci daného odoslania formulára.