Report osobných údajov

V CMS systéme Inteo si môžete vytvoriť priamo v administrácii report osobných údajov, ktoré sú v systéme evidované pri všetkých zákazníkoch. Report poskytne bližšie informácie o prihláseniach zákazníka, o objednávkach, uložených adresách a iných údajoch, ktoré sú k záznamu evidované v databáze vášho e-shopu či webstránky.

 

Vytvorenie reportu osobných údajov

1. V administrácii prejdite do sekcie Nastavenia > Súkromie a zabezpečenie > Tools a kliknite na Nový report osobných údajov:


ako vyexportovať osobné údaje zákazníkov e-shopu či webstránky v Inteu

 

2. V okne pre vytvorenie nového reportu vyplňte pole Názov / subjekt. Môžete sem zadať emailovú adresu, meno zákazníka alebo IP adresu. Následne kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie.


vyhladavanie udajov do reportu osobnych udajov v CMS Inteo

 

3. Po kliknutí na Vyhľadať sa zobrazia všetky záznamy, ktoré sú v systéme evidované k hľadanému reťazcu. Vľavo vidíte jednotlivé záznamy a vpravo obsah reportu, čo predstavuje zoznam údajov, ktoré sa budú v reporte nachádzať. Jednotlivé záznamy môžete na pravú stranu pridať pomocou modrej šípky vpravo. Ak chcete pridať do reportu všetky údaje naraz, kliknite na tlačidlo Pridať všetky nad zoznamom jednotlivých záznamov.


pridavanie zaznamov do reportu osobnych udajov zakaznikov v CMS Inteo

 

4. Niektoré záznamy sa môžu zobrazovať ako zlúčené, to znamená, že v jednom poli je viac záznamov. Pomocou ikonky ako rozdelit zaznamy v reporte osobnych udajov v CMS Inteo  rozdelíte tieto záznamy na samostatné riadky a môžete ich pridať do zoznamu údajov na report individuálne.

 

5. Keď máte v poli Obsah reportu všetky údaje, ktoré chcete do reportu zahrnúť, vytvorte nový report kliknutím na tlačítko Vytvoriť report:


Vytvorenie reportu osobnych udajov v Inteu

 

6. Po kliknutí na Vytvoriť report sa zobrazí okno s upozornením, že údaje v tomto reporte nemôžu byť dodatočne upravené. Oznámenie potvrďte tlačidlom Pokračovať – report je kompletný:

Potvrdenie vytvorenia reportu

Po vytvorení reportu sa váš nový report zobrazí v zozname reportov.

Vytvorený report môžete vytlačiť kliknutím na ikonku tlačiarne. Po kliknutí na ikonku tlačiarne dôjde k vygenerovaniu PDF súboru. PDF obsahuje všetky údaje, ktoré ste do reportu pridali pri jeho vytváraní.

 

Kliknutím na ikonku panáčika pri danom reporte môžete anonymizovať osobné údaje obsiahnuté v reporte. Po anonymizácii budú osobné údaje zašifrované. Tieto údaje budú viditeľné ako zašifrované v administrácii a ak mal zákazník vytvorený účet, nebude ďalej možné sa do účtu prihlásiť. Anonymizovať osobné údaje z reportu preto odporúčame iba v prípade, že o to váš zákazník vyslovene požiada.