Pridanie darčeka k produktu

CMS systém Inteo umožňuje pridať k produktu darčeky, ktoré budú automaticky vložené do košíka spolu s produktom. Darčeky sa zobrazia v detaile produktu a informácie o darčekoch sú zasielané do produktových porovnávačov. Motivujte svojich zákazníkov k nákupu daného produktu.

Pridanie darčeka k existujúcemu produktu

Pri pridávaní darčekov máte na výber niekoľko možností:

  • pridanie existujúceho bonusového programu s darčekom,
  • pridanie nového darčeka z existujúceho produktu,
  • pridanie nového darčeka z neexistujúceho produktu.

Darček je možné k produktu priradiť v detaile produktu na záložke Súvisiace > Darček kliknutím na ikonku +


Pridanie darceka k produktu v e-shope

 

Po kliknutí na ikonku + sa zobrazí okno sprievodcu pridaním darčeka, kde budete mať na výber z viacerých možností, ako pridať darček k produktu.

Vybrať darček

Túto možnosť zvoľte, ak ste si vopred pripravili bonusový program s darčekom, alebo chcete pridať k produktu darček, ktorý je už pridaný k inému produktu. V zozname nájdete všetky bonusové programy, ktoré pridajú darček k produktu.

Po výbere darčeka kliknite na tlačidlo Potvrdiť:


Vyber darceka v e-shope Inteo

Vytvoriť nový darček

Pri voľbe možnosti Vytvoriť nový darček máte na výber ďalšie možnosti:

- zvoliť existujúci produkt,
- rýchlo pridať nový produkt.

Zvoliť existujúci produkt

Pri voľbe možnosti Zvoliť existujúci produkt budete môcť vybrať ako darček niektorý z produktov, ktoré v e-shope existujú.

Ak chcete ako darček vybrať existujúci produkt, zvoľte túto možnosť a kliknite na tlačidlo Vybrať produkt:


Vytvorenie darceka z existujuceho produktu

 

V zozname sa zobrazujú iba produkty, ktoré sa nachádzajú v hlavnej kategórii, ktorá nemá nastavenú sadu doplnkových polí.

Vyberte produkt, ktorý chcete priradiť ako darček a kliknite na tlačidlo Vybrať produkt:


Výber existujúceho produktu ako darčeka

 

Po pridaní sa zobrazí okno s informáciami o vytvorení nového bonusového programu s darčekom. Priradenie potvrdíte kliknutím na tlačidlo Rozumiem:


Potvrdenie vytvorenia bonusového programu s darčekom

 

Rýchlo pridať nový produkt

Pri voľbe tejto možnosti vám systém umožní pridať nový produkt zrýchleným spôsobom. Odporúčame ju v prípade, že chcete pridať ako darček taký produkt, ktorý zatiaľ nie je v systéme vytvorený.

Po voľbe možnosti Rýchlo pridať nový produkt kliknite na tlačidlo Ďalšie:


Rýchle pridanie nového produktu ako darčeka

 

V ďalšom kroku je potrebné vyplniť informácie o darčeku, vyplňte Názov produktu a vyberte Hlavný obrázok produktu.

Po vyplnení údajov kliknite na tlačidlo Vytvoriť produkt:


Vyplnenie údajov nového darčeka

 

Po vytvorení produktu sa vám zobrazí informačné okno s bližšími informáciami o novom produkte a po potvrdení okno s informáciami o vytvorení nového bonusového programu.

Obe okná potvrďte kliknutím na tlačidlo Rozumiem:

Potvrdenie vytvorenia nového produktu

 

UPOZORNENIE: Po vytvorení darčeka priamo v detaile produktu na záložke Súvisiace, či už s existujúcim, alebo novým produktom, je automaticky vytvorený nový bonusový program s darčekom v sekcii Nastavenia > Objednávky > Bonusy a odmeny.

POZOR: Ak má bonusový produkt nastavený skladový status, ktorý zabraňuje jeho objednaniu, nebude sa darček zobrazovať v detaile produktu a po vložení produktu do košíka ani automaticky nepribudne v košíku.

TIP: Túto funkciu môžete využiť napríklad tak, že nastavíte na záložke Sklad darčekového produktu počet 100 ks a status po vypredaní nastavíte na taký, ktorý zabráni jeho objednaniu. Tým dosiahnete, že akonáhle 100 zákazníkov objedná produkt s darčekom, budú ďalej zákazníci môcť objednávať iba samotný produkt bez darčeka.

Po vložení sa bude darček zobrazovať v detaile produktu pod hlavným obrázkom.
Darčeky v detaile produktu

Odobranie darčeka priradeného k produktu

Ak chcete odobrať produktu priradený darček, stačí na záložke Súvisiace kliknúť na políčko so zoznamom darčekov a kliknutím na ikonku krížika odobrať darček priradený k produktu. Následne sa vám zobrazení výzva pre potvrdenie odobratia darčeka. Výzvu potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno:


Odstranenie darceka z produktu

 

Ak máte darček, ktorý je priradený k viacerým produktom súčasne a chcete odstrániť darček zo všetkých produktov naraz, môžete odstrániť priamo bonusový program s darčekom v Nastavenia > Objednávky > Bonusy a odmeny.

Všetky bonusové programy, ktoré je možné použiť ako darček, majú ikonku balíka. Odstránením bonusového programu s darčekom bude darček odobraný zo všetkých produktov, ku ktorým bol priradený.


Odstránenie bonusového programu s darčekom

UPOZORNENIE: Po odstránení darčeka, ktorý už nie je priradený ako darček k inému produktu, dôjde priamo k odstráneniu bonusového programu s darčekom v Nastavenia > Objednávky > Bonusy a odmeny.