Blok Menu

Pomocou bloku Menu môžete na stránke vytvoriť jednoduchým spôsobom novú navigáciu alebo odkazy pre uľahčenie pohybu zákazníkov po stránke.

Pridanie bloku Menu na stránku
Pridávanie odkazov do bloku Menu
Nastavenie zobrazenia bloku Menu
Príklady nastavenia bloku menu

 

Pridanie bloku Menu na stránku

1. V sekcii Stránky vyberte alebo vytvorte stránku, na ktorej sa má blok Menu zobrazovať.

2. Kliknite na ikonku Nový blok Novy-blok-ikona.

3. Na záložke Obsah označte blok Menu, vyberte oblasť, v ktorej chcete blok zobrazovať, a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Vloženie nového bloku menu

 

Pridávanie odkazov do bloku Menu

Po vytvorení bloku Menu bude potrebné nastaviť odkazy na jednotlivé stránky, kategórie a adresy, ktoré budete chcieť v bloku Menu zobrazovať.

 

Rýchle nastavenie odkazov v bloku Menu

Hneď po vytvorení bloku Menu sa zobrazí možnosť rýchleho nastavenia odkazov. Tento sprievodca je určený pre rýchle pridanie odkazov na stránky alebo kategórie v bloku Menu. Na výber máte rôzne možnosti:
Rýchle nastavenie odkazov v bloku Menu

1. Nastavím všetko manuálne – po zvolení tejto možnosti sa sprievodca zavrie a môžete pridávať odkazy do menu ručne.

2. Vložiť podstránky zo stránky – umožní zvoliť nadradenú stránku, ktorej podstránky sa automaticky vygenerujú ako položky menu. V prípade, že chcete, aby systém automaticky vygeneroval do menu všetky podstránky jazykovej verzie, vyberte v zozname pod zaklikávacím políčkom hlavnú stránku jazykovej verzie (napríklad SK alebo CZ).

3. Vložiť podkategórie kategórie – podkategórie z nadradenej kategórie sa automaticky vygenerujú ako položky menu. Pokiaľ potrebujete, aby systém automaticky vygeneroval do menu všetky kategórie jazykovej verzie, vyberte v zozname pod zaklikávacím políčkom hlavnú kategóriu jazykovej verzie (napríklad SK alebo CZ).

Zobraziť úrovne podstromu – v tomto výberovom menu viete nastaviť, do akej úrovne budú generované odkazy na stránky a podkategórie nižšej úrovne. Ak máte napríklad v stránke Úvod vytvorenú podstránku O nás a v nej podstránku Informácie o firme (Úvod > O nás > Informácie o firme) a chcete zobrazovať menu až do tejto úrovne, vyberte možnosť 2. úrovne. O nás vo vyššie uvedenom príklade predstavuje prvú úroveň, Informácie o firme predstavujú druhú úroveň. Ak nechcete, aby sa v menu zobrazovali aj odkazy na stránky nižšej úrovne, vyberte možnosť Žiadne.

 

Manuálne pridávanie odkazu do bloku Menu

Pre vloženie nového odkazu do bloku Menu kliknite na ikonku Pridať odkaz na záložke Obsah
Manuálne vytvorenie odkazu v bloku Menu

V dialógovom okne pre pridanie odkazu máte k dispozícii nasledovné polia:
Vytvorenie nového odkazu

Názov – názov položky menu. Ak plánujete vytvoriť presmerovanie na stránku alebo kategóriu, nie je potrebné vypĺňať názov. Po výbere a uložení odkazu na stránku alebo kategóriu bude názov doplnený z názvu odkazu automaticky.

Ikona – pred názov odkazu môžete vložiť ikonku alebo obrázok. Po kliknutí na šípku pri zvolenej ikonke sa zobrazia podrobné možnosti nastavenia ikony. Ak zvolíte možnosť Font s ikonami, môžete si vybrať v zozname systémového fontu s ikonami takú ikonu, ktorá vám dizajnovo vyhovuje. V prípade výberu možnosti Obrázok je potrebné pomocou tlačidla Vybrať zvoliť obrázok zo sekcie súbory. Nastavenie ikony potvrďte kliknutím na OK.
Nastavenie ikony položky menu

Presmerovanie – umožňuje vybrať jednu z možností presmerovania odkazu. K dispozícii máte presmerovanie na internú stránku, kategóriu produktov alebo ľubovolnú URL adresu.

Zobraziť úrovne podstromu – môžete nastaviť, do akej úrovne bude menu pre danú položku generované. V prípade, že pridávate odkaz na kategóriu, je vhodné zvoliť taký počet úrovní, aké má daná kategória. Ak nechcete, aby sa v menu zobrazovali aj podstránky danej kategórie, vyberte možnosť Žiadne.

Položku menu uložíte kliknutím na Uložiť.

Úprava odkazov v bloku Menu

Vytvorený odkaz môžete upraviť kliknutím na názov odkazu. S odkazmi je možné ďalej pracovať nasledovne:

 • odkaz je možné deaktivovať kliknutím na ikonku oka,
 • pozíciu odkazu v menu je možné meniť pomocou šípok,
 • odkaz je možné z menu odstrániť kliknutím na ikonku krížik.

Úprava odkazov v menu

 

Nastavenie zobrazenia bloku Menu

Na záložke Nastavenie bloku je možné zmeniť zobrazenie bloku menu na Stránke.

Nadpis – nastaví H2 nadpis pre blok menu
Nadpis menu

Zobrazenie – zmení spôsob výpisu bloku menu na stránke. Na výber máte viacero možností:

 • Jednoduchý – zobrazí menu ako jednoduché odkazy. Pri voľbe tejto možnosti nebudú zobrazované odkazy nižšej úrovne:
  Jednoduché menu
 • Vyskakovacie – táto možnosť zobrazí menu ako vyskakovacie menu. Po nabehnutí kurzorom na pôvodný odkaz sa zobrazí zoznam odkazov nižšej úrovne:
  Vyskakovacie menu
 • Rozklikávacie – táto možnosť zobrazí menu ako rozklikávacie menu. Ak má odkaz v menu podstránky, bude možné zobraziť ich zoznam kliknutím na ikonku so šípku:
  Rozklikávacie menu

Orientácia – zmení spôsob orientácie položiek v bloku menu. V systéme je možné položky zoradiť horizontálne alebo vertikálne. Horitonzálne zobrazenie je vhodné pre zobrazenie menu v bočných stĺpcoch alebo v pätičke. Vertikálne menu je vhodné pri zobrazení v oblasti Obsah alebo iných oblastiach, ktorých šírka je väčšia.

 

Príklady nastavenia bloku menu

Nastavenie bočného menu s odkazmi na užitočné stránky

Cieľom je zobraziť pod menu s kategóriami v ľavom stĺpci nové menu s užitočnými odkazmi alebo na váš blog.

Postup:

1. V sekcii stránky otvorte ktorúkoľvek stránku a kliknite na Nový blok.

2. V zozname blokov vyberte blok Menu a v poli oblasť nastavte Ľavý stĺpec a kliknite na tlačidlo Uložiť:
Nový blok do ľavého stĺpca

3. Po otvorení v sprievodcovi vyberte možnosť Nastavím všetko manuálne a kliknite na OK.

4. Vytvorte odkazy pre jednotlivé položky podľa návodu vyššie.

5. Po vytvorení odkazov kliknite na záložku Nastavenia bloku a nastavte nasledovné parametre:

 • Nadpis: podľa požiadaviek (v uvedenom príklade Užitočné odkazy). Ak nadpis nechcete zobrazovať, nechajte pole prázdne.
 • Zobrazenie: rozklikávacie alebo vyskakovacie podľa preferencií.
 • Orientácia: vertical.

Ak sa má zobrazovať menu na všetkých stránkach, je potrebné zakliknúť možnosť Globálny blok a v poli Prednostné poradie vybrať možnosť First, čím zabezpečíte, že sa menu zobrazí hneď pod bočným menu.
Nastavenie druhého bočného menu

6. Menu uložte kliknutím na Uložiť.

Ak ste postupovali presne podľa návodu, mali by ste na každej stránke vidieť pod menu s kategóriami v ľavom stĺpci nové menu s užitočnými odkazmi:
Sekundárne ľavé menu

 

Vytvorenie rýchlych odkazov na užitočné stránky v pätičke

Cieľom je vytvoriť v jednom zo stĺpcov pätičky stránky odkazy na stránky s bližšími informáciami o nákupe, napr. Obchodné podmienky, Reklamačné podmienky alebo informáciou o tom, ako spracúvate osobné údaje.

Postup:

1. V sekcii stránky otvorte prvú stránku v jazykovej verzii a kliknite na Nový blok.

2. V zozname blokov vyberte blok Menu, v poli oblasť nastavte oblasť pätičky, do ktorej chcete odkazy vložiť a kliknite na Uložiť:

Vytvorenie bloku v pätičke

3. Po otvorení v sprievodcovi vyberte možnosť Nastavím všetko manuálne a kliknite na OK.

4. Cez button Pridať odkaz pridajte odkazy na požadované stránky. Príklad:
pridanie odkazu do pätičky

5. Po vytvorení odkazov kliknite na záložku Nastavenia bloku. Na záložke nastavenia bloku nadefinujte nasledovné parametre:

 • Nadpis: podľa požiadaviek (v uvedenom príklade Informácie o nákupe).
 • Zobrazenie: jednoduchý.
 • Orientácia: vertical.

Ak sa má zobrazovať menu na všetkých stránkach, zakliknite možnosť Globálny blok a v poli Prednostné poradie vyberte možnosť 1, čím zabezpečíte, že sa menu zobrazí ako prvý blok na každej stránke v pätičke.
Nastavenie menu v pätičke

6. Blok menu uložte kliknutím na Uložiť.

Ak ste postupovali správne, mal by sa v pätičke stránky zobrazovať zoznam s odkazmi na stránky, na ktorých máte uverejnené informácie o nákupe.

Informácie o nákupe v pätičke