Blok Instagram

Pomocou bloku Instagram môžete jednoduchým spôsobom zobraziť na svojom e-shope či webstránke príspevky z Instagram účtu. Pre použitie bloku Instagram je potrebné mať založený Instagram účet, keďže blok zobrazuje priamo príspevky z vášho účtu.

 

Pridanie bloku Instagram na stránku

1. V sekcii Stránky vyberte alebo vytvorte stránku, na ktorej sa má blok Instagram zobrazovať.

2. Kliknite na ikonku Nový blok Novy-blok-ikona.

3. Na záložke Widgety označte blok Instagram, vyberte oblasť, v ktorej chcete blok zobrazovať, a kliknite na Uložiť:
Pridanie bloku Instagram na webstránku či e-shop

4. Po vytvorení bloku sa zobrazí dialógové okno pre výber Instagram účtu. Ak ste predtým nepridávali na stránku blok Instagram, alebo nemáte v zozname Instagram account žiaden účet, kliknite na Nový účet:
Pripojenie Instagram účtu

5. Po kliknutí na Nový účet sa zobrazí nové okno pre prihlásenie do vášho Instagram účtu. Vyplňte prihlasovacie údaje a kliknite na Prihlásiť sa:
Prihlásenie do Instagram účtu

6. Po prihlásení sa zobrazí výzva na autorizáciu aplikácie FLOX. Autorizáciu potvrďte kliknutím na Authorize. Ak ste aplikáciu FLOX autorizovali už predtým, okno sa nezobrazí a aplikácia sa rovno autorizuje.
Autorizácia aplikácie Flox pre Instagram

7. Po úspešnej autorizácii sa v zozname Instagram account zobrazí pridaný účet. Vyberte tento účet a kliknite na Uložiť.
Uloženie Instagram účtu

8. Na záložke Profil Instagram sa zobrazia posledné príspevky z vášho Instagramu. Príspevky môžete obnoviť kliknutím na Refresh. CMS Inteo ich automaticky obnovuje každé 2 hodiny, nie je teda potrebné klikať na Refresh po každom pridaní príspevku.
Výpis Instagram profilu

9. Blok uložte kliknutím na Uložiť.

 

Nastavenie zobrazenia bloku Instagram

Blok Instagram sa môže zobrazovať na stránke viacerými spôsobmi. Spôsob zobrazenia môžete upraviť na záložke Nastavenie bloku:
Úprava zobrazenia bloku Instagram

 

Zobrazenie – pás ⇢ táto možnosť zobrazí vaše príspevky na Instagrame ako súvislý pás bez medzier:

Instagram pás

 

Zobrazenie – mriežka ⇢ táto možnosť zobrazí príspevky na Instagrame ako mriežku s medzerami medzi príspevkami. Obrázky sú väčšie ako v prípade možnosti pás:


Instagram mriežka

 

Počet posledných záznamov ⇢ v tomto políčku si môžete vybrať, koľko záznamov chcete zobrazovať v bloku Instagram.

UPOZORNENIE: ak meníte počet zobrazených záznamov na vyšší, bude potrebné obnoviť načítané príspevky na záložke Profil Instagram kliknutím na Refresh.

 

Zobraziť hlavičku účtu ⇢ po aktivácii možnosti Zobraziť hlavičku účtu sa v bloku Instagram nad príspevkami zobrazia informácie o vašom účte:
Informácie o Instagram účte