Otázka k produktu

UPOZORNENIE: tlačidlo na aktiváciu záložky pre zaslanie otázky, alebo samotná záložka sa nemusí zobrazovať na weboch s upraveným detailom produktu. V prípade, že sa vám tlačidlo alebo záložka nezobrazujú aj napriek aktívnemu nastaveniu, kontaktujte podporu.

Zákazník môže priamo v detaile produktu zaslať otázku na konkrétny produkt.
Otázka na produkt je po odoslaní zákazníkom zaslaná na e-mail administrátora eshopu.

 

Aktivácia otázky k produktu


Otázku k produktu je možné aktivovať alebo deaktivovať v sekcii Nastavenia > Produkty > Všeobecné zakliknutím možnosti Otázky k produktu.

aktivácia funkcie Otázka na produkt v e-shope od BiznisWebu

Po aktivácii alebo deaktivácii kliknite v spodnej časti stránky na tlačidlo Uložiť pre uloženie zmien.

Po aktivácii sa v detaile produktu zobrazí tlačidlo, ktoré presmeruje zákazníka na záložku, kde môže poslať svoju otázku k produktu:

button Otázka k produktu

Záložka pre odoslanie otázky sa nachádza vedľa záložiek Galéria, Doplnkové informácie a Diskusia:

ako zadať otázku k produktu v e-shope od BiznisWebu

Nastavenie príjemcov zaslaných otázok


Štandardne sa otázky k produktu po odoslaní zašlú na email administrátora. V sekcii Nastavenia > Emaily a SMS > Príjemcovia je možné vytvoriť novú e-mailovú adresu alebo nastaviť doručovanie na niektorú z existujúcich adries. Stačí rozkliknúť adresu, na ktorú chcete otázky zasielať a nastaviť možnosť Otázky k produktu. Zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

nastavenie príjemcov správ otázok k produktom