Značky objednávok

Pre zvýšenie prehľadnosti máte možnosť označiť si objednávky farebnými značkami, ktoré sa zobrazia v riadku s objednávkou v prehľade objednávok. Značky objednávok vás môžu upozorniť na:

  • objednávky, ktoré v predvolenom statuse obsahujú produkty, ktorých počet je 0 alebo menej,
  • objednávky, ktoré obsahujú poznámku klienta,
  • objednávky, ktoré obsahujú internú poznámku,
  • objednávky oslobodené od DPH,
  • objednávky, ktoré vykonal zákazník, ktorý je členom nastavenej skupiny / skupín.

Nastavenie značiek objednávok


Nastavenie značiek objednávok nájdete v sekcii Objednávky v pravej spodnej časti. Pre otvorenie nastavení kliknite na ikonku ikona Značky objednávok.

Pre nastavenie farby konkrétnej udalosti kliknite na šípku vedľa farebného políčka:

nastavenie farby udalosti, akcie

Pre pridanie skupiny do zoznamu skupín, ktorých objednávky sa majú zvýrazňovať, kliknite v poli pre zadávanie skupín na ikonku +:

farebné nastavenie zvýraznenia objednávky konkrétnej skupiny zákazníkov v e-shope od BiznisWebu

Po nastavení požadovaných farieb kliknite na tlačidlo Uložiť.
Po uložení sa obnoví zoznam objednávok a pri objednávkach, ktoré spĺňajú nastavené podmienky, sa zobrazia farebné značky podľa nastavenia.

ukážka farebných značiek objednávok vo výpise objednávok