Objednávkový formulár - vždy viditeľný súhrn

Objednávkový formulár typu "vždy viditeľný súhrn" zákazníkovi zobrazí všetky potrebné informácie v prehľadnej forme. Umožňuje tiež pridať ikonky spôsobom dopráv, platieb a obľúbený rýchly kontakt pre zákazníkov, ktorí potrebujú pomôcť s objednávkou.

Objednávkový formulár s viditeľným súhrnom | BiznisWeb

Časti návodu

 

Aktivácia objednávkového formulára s viditeľným súhrnom

Objednávkový formulár je možné aktivovať v sekcii Nastavenia > Objednávky > Všeobecné.

V riadku Rozloženie objednávkového formulára vyberte možnosť vždy viditeľný súhrn. Nastavenie uložte kliknutím na Uložiť.

Aktivácia objednávkového formulára s viditeľným súhrnom | BiznisWeb

Nastavenie rýchleho kontaktu do objednávkového formulára

V objednávkovom formulári môžete zobrazovať oblasť s rôznymi informáciami. Táto časť je vhodná na nastavenie kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých vás môže zákazník v prípade problémov s objednávkou kontaktovať.

Informácie do objednávkového formulára nastavíte v sekcii Nastavenia > Texty a šablóny > Preddefinované šablóny > jazyková verzia > Objednávkový formulár - ponuka asistencie.

Aby bol nastavený obsah viditeľný v objednávkovom formulári, je potrebné zaškrtnúť políčko Aktívne. Nadpis a obsah nastavte podľa svojich potrieb. Môžete tiež použiť premenné (na pravej strane), ktoré do obsahu vložia príslušnú hodnotu podľa nastavenia pobočky v Nastavenia > Pobočky.

Nastavený obsah uložte kliknutím na Uložiť.

Rýchly kontakt v objednávkovom formulári - nastavenie | Inteo

Pri nastavení môžete používať všetky funkcie textového editora ako uznáte za vhodné. Fantázii sa medze nekladú a v objednávkovom formulári môže oblasť vyzerať napríklad nasledovne:

Rýchly kontakt v objednávkovom formulári | Inteo

Nastavenie ikon pre spôsoby dopravy a platby

K jednotlivým možnostiam dopravy a platby nastavte ikonku pre lepšiu orientáciu.

1. Otvorte sekciu Nastavenia > Objednávky > Platby (alebo Nastavenia > Objednávky > Doručenia pre nastavenie ikony pre spôsob dopravy).

2. Kliknite na názov spôsobu dopravy / platby, ktorému chcete nastaviť ikonu.

3. Na záložke Rozšírené v riadku Ikona kliknite na pole pre nastavenie ikony.

4. Vybete, akú ikonu chcete použiť:

  • Font s ikonami - po voľbe tejto možnosti vyberte zo zoznamu ikon tú ikonu, ktorú chcete priradiť spôsobu dopravy / platby.
  • Obrázok - vložte URL adresu obrázku alebo pomocou tlačidla Vyberte vyberte vlastnú ikonu zo sekcie Súbory.

5. Potvrďte nastavenie ikony kliknutím na Ok.

Nastavenie ikony dopravy / platby | Inteo

Upravený spôsob dopravy / platby uložte kliknutím na Uložiť.

 

UPOZORNENIE: Po aktivácii objednávkového formulára s viditeľným súhrnom odporúčame otestovať funkčnosť objednávkového formulára. Ak máte upravený design stránky alebo objednávkového formulára na mieru, nemusí sa formulár po aktivácii zobrazovať správne. V takom prípade kontaktujte našu technickú podporu.