Zmena platby zákazníkom

Funkcia umožní zákazníkovi zvoliť iný spôsob dopravy a platby v prípade, že pôvodná platba zlyhá. Po dokončení objednávky a prípadnom presmerovaní z platobnej brány bude môcť zákazník zvoliť iný spôsob dopravy alebo platby, ktorým chce realizovať objednávku.

Aktivácia možnosti zmeny platby zákazníkom

V sekcii Nastavenia > Objednávky > Všeobecné aktivujte možnosť Povoliť zmenu platby zákazníkom.
Aktivácia zmeny platby zákazníkom

Zmenu uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie statusov, pri ktorých je možné zmenu platby vykonať

Po aktivácii možnosti zmeny platby za objednávku zákazníkom je potrebné povoliť túto zmenu pre jednotlivé statusy objednávky, pri ktorých chcete ponúknuť zákazníkovi možnosť zmeny.

V sekcii Nastavenia > Objednávky > Statusy vyberte status objednávky, pri ktorom chcete zákazníkovi ponúknuť možnosť zmeny spôsobu dopravy / platby.

V nastaveniach statusu objednávky zakliknite možnosť Zmena objednávky povolená:

Nastavenie statusu pre zmenu platby objednávky zákazníkom

Nastavenia statusu uložte kliknutím na Uložiť.

TIP:

Povolenie zmeny spôsobu doručenia a platby odporúčame aktivovať pre statusy, ktoré dostanú objednávky v prípade, že zlyhá platba cez platobnú bránu ako sú ČSOB - platba zrušená, ČSOB - platba zamietnutá, B-payment - zrušená platba, B-Payment - chybná platba a ďalšie statusy platobných brán, pri ktorých nedošlo k prevodu prostriedkov.