Ako na hromadnú upravu alternatívneho textu a atribútu title v obrázkoch

Máme pre vás 2 rýchle tipy, ako hromadne zmeníte alt tag a atribút title v produktových obrázkoch:

1. Export dát - Produkty

Alternatívne texty obrázkov, ktoré máte uložené v dlhom popise produktu najrýchlejšie zmeníte cez export produktových údajov.

hromadná úprava obrázkov v popise produktu 

Prejdite do sekcie NASTAVENIA > Import / Export > Sprievodca > Vyberte EXPORT > Formát .XLS > a Produkty. V ďalšom kroku zvolíte detaily, aké dáta chcete exportovať. A kliknite na EXPORT DATA.

import export dát z e-shopu 

Systém stiahne excel tabuľku. Otvorte si ju. Bude vyzerať približne takto:

hromadné úpravy alt a title v exceli 

odporúčanieOdporúčame hromadné zmeny najskôr vyskúšať na jednom produkte. Ak sa vám podarí importovať nové texty správne, pokračujte hromadnými úpravami.

Nájdite produkt, kde potrebujete popisky upravovať. A kliknite na stĺpec "long" - dlhé popisky k produktom.

ako upraviť dlhý popis produktu cez excel 

Dlhý popis produktu sa nachádza vo formáte html. Alternatívne texty alt tag a atribút title objavíte za značkami title=" " a alt=" "

príkladVo vzorovom príklade takto:
title="apple macbook pro side view"
alt="apple macbook pro side view"

Doplníte, čo potrebujete. Uložíte zmeny a excel znovu jednoducho importujete. V administrácii, v sekcii NASTAVENIA > Import/Export > Sprievodca > IMPORT > Produkty > nahrajte súbor.

Nezabudnite skontrolovať, či sa zmena prejavila aj v administrácii. V sekcii PRODUKTY vyhľadajte upravovaný produkt v dlhom popise produktov.

úprava dlhého popisu produktu cez excel

Jednoducho kliknite na ikonku HTML na lište editora. A zobrazí sa vám obsah popisu v html formáte.
Opäť hľadáte značky title=" " a alt=" ".

ako upraviť dlhý popis produktu cez excel

V príklade vidíte, že atribút title bol zmenený.

 

2. Export dát - Doplnkové obrázky k produktu

V prípade, že potrebujete hromadne upraviť alternatívne texty v Galérii produktov, využite export doplnkových obrázkov.

úprava alternatívnych textov v galérii produktuv

hromadná úprava popiskov v produktovej fotogalérii

Postupujete veľmi podobne ako v bode č.1. Prejdite do sekcie NASTAVENIA > Import / Export > Sprievodca > Vyberte EXPORT > Formát .XLS > Doplnkové obrázky k produktu.

Stiahnutý excel súbor otvorte:

úprava popiskov v produktovej fotogalérii cez excel

úprava popiskov v produktovej fotogalérii cez excel 

Upravte a zmeny uložte. Súbor opäť importujte cez NASTAVENIA > Import/Export > Sprievodca > Vyberte údaje Doplnkové obrázky k produktu > Vyberte súbor > Nahrajte > Akciu dokončíte kliknutím na IMPORT DÁT.

Skontrolujte si zmeny v sekcii PRODUKTY.

správne zmenený alternatívny popis produktu cez excel 

Nezabudnite, že alternatívne texty pre hlavný obrázok produktu systém generuje automaticky.

FLOX generuje alternatívny text pre hlavný produktový obrázok automaticky