Vstup do administrácie webu

Ak máte v časti NASTAVENIA/Stránky zaškrtnuté pole "Prihlásenie",
do administrácie webu sa dostanete aj z titulnej stránky. 
Vyplníte používateľské meno a heslo.

Po úspešnom prihlásení kliknite na tlačítko ADMINISTRÁCIA a ste v administrácii webu.

Táto možnosť prihlásenia je v službe Eshop INTEO predvolená.

Ak na titulnej stránke nechcete mať prihlasovanie, v sekcii NASTAVENIA nezaškrtnete pole "Prihlásenie". Do administrácie webu sa dostanete pridaním do adresy vášho webu " /admin " (napr. http://www.mojweb.inteo.sk/admin).