Blok Obsah z

Funkciu "Obsah z" využijete, ak chcete na web stránke zobraziť duplicitný obsah vo viacerých sekciách. Napríklad nemusíte na každej stránke vytvárať kontaktný formulár, stačí ho vytvoriť len raz a potom všade, kde ho chcete umiestniť, použijete funkciu Obsah z. 


Vytvorenie bloku Obsah z:

  • V sekcii Stránky vyberte podstránku, na ktorú chcete vložiť duplicitný obsah.
  • Kliknite na Nový bloktlačítko Nový blok, vyberte blok Obsah z blok Obsah z, požadované umiestnenie bloku a uložte.

 

Po uložení sa otvorí nové okno Vyberte obsah z. Tu sa zobrazí celková stromová štruktúra Vašich stránok/podstránok aj s prislúchajúcimi blokmi vytvorenými na týchto stránkach.

práca s blokom Obsah z

 

  • V stromovej štruktúre vyhľadáte blok s obsahom, ktorý chcete kopírovať na inú stránku a označíte ho. Vybrať môžete ľubovoľný počet blokov z rôznych podstránok.
  • Uložíte.
  • Na vybranej stránke sa zobrazí požadovaný duplicitný obsah.
  • V záložke Nastavenia bloku môžete tento blok presunúť alebo kopírovať na inú podstránku alebo ho nastaviť ako "Globálny blok", ktorý sa bude zobrazovať na všetkých stránkach.

nastavenia bloku Zobraziť obsah z...