Blok Produkt z - Ako zobraziť na stránke iba vybrané produkty?

Na Vaše stránky môžete umiestniť rôzne produkty z rôznych kategórií a to vďaka bloku Produkt z. V tom sa tento blok odlišuje od bloku "Obsah kategórie". Použitím bloku "Obsah kategórie" sa na stránke zobrazia všetky produkty zaradené v danej kategórii. Avšak v bloku "Produkt z" si môžete vybrať ľubovoľné produkty v ľubovoľnom počte a z ktorejkoľvek kategórie. 

Táto funkcia je vhodná na zobrazenie:

 • akciového tovaru, 
 • produktov vo výpredaji,
 • noviniek,
 • odporúčaného tovaru
 • a pod.

 

Práca s blokom Produkt z:

 • V sekcii STRÁNKY pridajte do vybranej podstránky Nový blok tlačítko nový blok 
 • Otvorte záložku Produkty a zvoľte blok Produkt z
 • vyberte jeho umiestnenie (riadok Oblasť) a uložte.

blok Produkt z

 • Otvorí sa okno Vyberte produkty z

 

1. V prvom stĺpci sa zobrazí stromová štruktúra kategórií produktov, ktoré ste si vytvorili v administrácii (sekcia Produkty). Tu si vyberiete kategóriu, z ktorej chcete nahrať produkty. 

2. Po kliknutí na konkrétnu kategóriu sa produkty z nej načítajú do druhého stĺpca "Produkty kategórie". Vybrané produkty pridáte kliknutím na šípku pri produkte. 

 • Týmto spôsobom vyberiete aj ostatné produkty z rôznych kategórií. 

3. Zoznam vybraných produktov sa nachádza v treťom stĺpci "Vybrané produkty".  Tu vďaka modrým šípkam môžete meniť poradie zobrazovania produktov alebo vymazať nežiaduci produkt pomocou červeného krížika.
4. Ak ste vybrali všetky potrebné produkty, kliknite na Uložiť.

zobraziť vybrané produkty

 

 • Ak chcete vložiť produkty do niektorého z bočných stĺpcov, v záložke Nastavenie bloku vyberte Rozloženie. Vo výberovom menu označte "jeden stĺpec"a uložte.

Rozloženie produktov pre postranný stĺpec

 

 • V záložke Nastavenie Bloku sa nachádza aj funkcia, za pomoci ktorej môžete tento blok presunúť alebo kopírovať na inú podstránku Vášho webu, prípadne označiť ho za "Globálne blok", ktorý sa bude zobrazovať na každej podstránke.

presun, kopírovanie bloku Produkt z