Správa používateľov - sekcia Klienti

V administrácii systému INTEO môžete pridávať používateľov. Priradíte im práva na administráciu web stránky alebo na prehliadanie zaheslovaného obsahu (budú mať prístup k obsahu pre prihlásených používateľov a k uzamknutému obsahu).

Rozsiahle funkcie pre správu používateľov sa nachádzajú v sekcii KLIENTI. Tu môžete tvoriť zoznamy firiem, osôb, spravovať skupiny používateľov a odosielať newsletter.

Možnosti správy požívateľov:

 • vyhľadávanie používateľov
 • zmena skupiny, ku ktorej patrí používateľ
 • detailné informácie o profile používateľa - názov firmy, pozícia, meno a priezvisko, adresa, telefón, fax, e-mail, www
 • prihlásenie používateľa do skupiny pre odber noviniek e-mailom
 • aktivácia/deaktivácia používateľa
 • interné poznámky o klientovi


Postup pri vytváraní nových používateľov:

 • V administrácii Vašej web stránky sa presuniete do sekcie Klienti.
 • Ak chcete pridať firmu, v záložke Firmy kliknete na Nová firma nova firma ikona
 • Vyplníte potrebné údaje a stlačíte tlačidlo Ďalší.
 • Otvorí sa nové okno "Upraviť firmu", kde môžete firmu začleniť do skupiny, vyplniť adresu, priradiť osoby k firme a pozrieť si stav objednávok firmy.

Úprava údajov o firme

Postup pre pridanie novej osoby do zoznamu je obdobný:

 • Otvoríte si druhú záložku sekcie Klienti -  Osoby a kliknete na Nová osoba nova osoba ikona.
 • Vyplníte jednotlivé kolonky a pokračujete stlačením tlačítka Ďalší.
 • Vytvorí sa vizitka klienta, kde je možné upravovať a dopĺňať údaje. Jeho adresu, telefonický kontakt, neskôr môžete sledovať objednávky používateľa, prípadne prepojiť ho s firmou, ktorú máte vytvorenú v prvej záložke sekcie Klienti -  Firmy.

 

Pridanie novej osoby do zoznamu klientov

 • Ak sa klient zaregistroval na Vašej stránke a zabudol heslo, v okne "Upraviť osobu" mu môžete vytvoriť nové heslo. Taktiež zaradiť ho do zoznamu odberateľov newslettra označením možnosti "Newsletter". Ak užívateľ pri registrácii zadal, že chce byť odberateľom noviniek, toto pole bude už zaškrtnuté.
 • V riadku "Aktívne" dokážete deaktivovať používateľa bez toho, aby ste museli mazať jeho profil. Neskôr je možné jeho konto znovu aktivovať. Po odoslaní registrácie nového užívateľa, je potrebné aktivovať jeho konto.
 • Políčko Kredity slúži na vkladanie hodnotiaceho čísla, napr. podľa počtu objednávok. Podľa dosiahnutej výšky kreditov môžete potom zákazníkovi ponúknuť zľavu alebo darčekový certifikát. Kredity nie sú automatizované, počet kreditov musíte upravovať sami.
 • Interná poznámka - vlastné poznámky o klientovi. Interné poznámky nájdete aj v detaile objednávky - záložka "Ostatné".

Údaje o firme, resp. osobe môžete kedykoľvek doplniť alebo upraviť kliknutím na názov firmy (u osôb na e-mail/Prihlasovacie meno) alebo na ikonku ceruzky na konci riadku príslušnej firmy/osoby.

 

Skupiny používateľov

Každú osobu/firmu je možné zaradiť do jednej alebo viacerých skupín (v okne Upraviť firmu/Upraviť osobu). Podľa toho im budú pridelené práva spravovať alebo vidieť určitý obsah na Vašom webe.

Jedine skupina Administrators má právo spravovať všetky sekcie v administrácii web stránky, teda meniť celý obsah a nastavenia stránky.

Registrovaný používateľ má obmedzené práva meniť web, resp. žiadne a v tom prípade môže len prezerať web a editovať svoj profil, dostane sa k zaheslovaným stránkam (Ak ich máte nastavené ako viditeľné pre registrovaných). Má prístup k administrácií svojich údajov aj hesla, vidí svoje objednávky.


Novú skupinu vytvoríte v tretej záložke sekcie Klienti s názvom Skupiny pomocou ikonky Add group nova skupina ikona.

 • Vyplníte potrebné údaje a kliknete na Ďalší.
 • Otvorí sa okno Upraviť skupinu.

Skupiny užívateľov

 •  V druhej záložke Práva nastavíte práva používateľov. Napr. Skupina Správca objednávok sa po prihlásení do administrácie dostane do sekcie Objednávky, Faktúry a Klienti, kde má právo vidieť, upravovať a mazať údaje.

Práva užívateľov

 • Ďalšie dve záložky slúžia na priradenie firiem  a osôb k skupine. Napr. osobu do vybranej skupiny pridáte tak, že si v okne "Upraviť skupinu" otvoríte záložku Osoby. Kliknete na "Pridať užívateľa do skupiny". Otvorí sa zoznam osôb. Vyberiete potrebnú osobu a opäť kliknete na "Pridať užívateľa do skupiny". Postup pre pridanie firmy je obdobný.

 

Zaradiť firmu/osobu do skupiny teda môžete dvoma spôsobmi:

1. V sekcii Klienti - záložka Firmy alebo Osoby, cez ikonku ceruzky pri firme/osobe, ktorú chcete pridať do skupiny.
2. Záložka Skupiny - vyberiete skupinu, do ktorej chcete priradiť firmy/osoby, cez ikonku ceruzky v okne Upraviť skupinu - záložky Firmy/Osoby.