Ako nahrám súbory do správcu súborov?

  1. V sekcii Súbory kliknite na Nahrať nahrať súbor na web a potom Prechádzať.
  2. Vo Vašom PC nájdite súbory (napr. fotky), ktoré chcete vložiť. 
  3. Dáte Otvoriť a následne Nahrať
  4. Kliknete na OK. Vybrané súbory sa nahrajú so správcu súborov (sekcia Súbory).


Postup nahrávania súborov na web stránku

 

Hromadné nahrávanie súborov na server

Pokiaľ chcete nahrať viacero súborov naraz, je to možné. Pri nahrávaní súborov z Vášho počítača na server je možné označiť viacero súborov.

Urobíte tak v sekcii Súbory / Nahrať / Prehľadávať - z počítača vyberiete viacero súborov tak, že podržíte kláves CTRL alebo SHIFT a myšou označíte požadované súbory. Následne kliknete na Otvoriť a potom Nahrať. Súbory sa nahrajú na server.

Nie je však možné kopírovať naraz viacero adresárov. Adresáre si musíte vytvoriť priamo v administrácii v sekcii Súbory kliknete na "nový adresár".

 

 

Hromadné pridávanie obrázkov na stránku

V bloku Galéria a do galérie obrázkov produktu (sekcia Produkty - kliknete na názov produktu a následne záložku Obrázky) môžete pridať naraz celý adresár obrázkov.
Postupujete ako pri klasickom nahrávaní obrázkov. Kliknete na "Vyberte obrázok"
Nájdite adresár obrázkov, ktoré chcete hromadne pridať.
Ak prejdete myšou po adresári,  v pravom spodnom rohu sa objaví ikonka:hromadné nahrávanie obrázkov  .

Hromadné pridanie obrázkov

Po kliknutí na túto ikonku nahráte všetky obrázky z adresára do bloku Galéria, resp. galérie obrázkov produktu.