Súbory sa v zložke SÚBORY nezobrazujú - Kde je chyba?

Nezobrazujú sa súbory, ktoré ste nahrali do zložky Súbory?


Skontrolujte, či názov adresára neobsahuje medzery - napr. na miesto "Moje fotky" zmeňte názov adresára na "Moje-fotky".


Nepoužívajte diakritiku - t.j.- nie "fotečky", ale "fotecky".


Ak problém pokračuje - skontrolujte aj názvy jednotlivých obrázkov - platí to isté: v názve obrázka nemôžu byť medzery (používajte pomlčku - ) a nepoužívajte diakritiku ani iné znaky ako " ´ & @ a pod.


Vytvárajte jednoduché a stručné názvy.


Pozrite si viac o nahrávaní súborov