Ochrana počítača a e-mailov pred spamom

Viac sa dočítate na adrese: http://www.spamfaq.net , použite službu translate.google.com na zabezpečenie prekladu.

1. Avoid giving out your email address unnecessarily
- vyhýbajte sa nepotrebnému uvádzaniu mailovej adresy (vo formulároch)
2. Never post your email address online 
- nikdy nezverejňujte adresu online
3. Prevent unauthorized access to your computer by using a firewall
- zabráňte neautorizovanému prístupu do vášho počítača použitím firewallu
4. Use antivirus software
- používajte antivírus
5. Use anti spyware programs
- používajte spyware programy, napr. Spybot Search&Destroy
6. Set your antivirus and anti spyware programs to automatically update
- nastavte si automatické aktualizácie antivírusu a firewallu
7. Keep your operating system up to date
- aktualizujte si operačný systém (Windows)
8. Conduct regular scans to check for viruses and spyware
- vykonávajte pravidelné skeny počítača
9. Make sure that your emails are being scanned to check for dangerous spam
- uistite sa, že vaše maily sú skenované
10. Use the anti-spam functions associated with your email account
- používajte anti-spam funkcie k vášmu mailovému kontu
11. Use caution when receiving an unexpected email that may be spam
- buďte opatrní keď prijímate neočakávaný mail, ktorý môže byť spam
12. Learn how to recognize fake spam emails and phishing scams
- naučte sa ako rozoznať spam maily a phishing (podvodné získavanie osobných dát nasmerovaním užívateľa na podvodný web - napr. číslo z Grid karty, číslo kreditky)