Nastavenie poštového klienta cez IMAP

adresa pre IMAP je: mojweb.inteo.sk

Alternatívne možnosti: mail.floxm.com alebo imap.floxm.com, prípadne nastavenie pre Vašu vlastnú doménu ako mail.mojadomena.sk / mail.mojadomena.com (ak vlastníte .com doménu).

Porty 143 alebo 993 bez autentifikácie.

Návod na vytvorenie emailových kont cez IMAP:

1. Na pôvodnom POP3 účte vypnite "použiť účet k synchronizácii a príjmu pošty" alebo účet priamo zmažte. Pokiaľ by ste zároveň prijímali poštu pomocou POP3 i IMAP, e-mailový účet by prestal fungovať a niektoré prijaté maily by sa mohli nenávratne zmazať!
2. Vytvorte si nový účet pre príjem a odosielanie pošty s protokolom IMAP.
3. Nastavte parametre pre príjem a odosielanie pošty.
4. Zmažte pôvodný účet pre POP3. (Zmazaním nastavenia účtov nedôjde ku strate správ, ktoré ste už načítali do svojho Outlooku. Ostanú uložené v Miestnych zložkách.)
5. Potvrďte načítanie zložek zo serveru.
6. Pravidelne mažte odoslanú poštu zo serveru: prenášajte ju do miestnych zložiek a tie potom archivujte.

V prípade problémov s nastavením prijímania pošty cez IMAP nás prosím kontaktujte.