Kategórie produktov

Pomocou kategórií vytvoríte štruktúru Vášho e-shopu. Priradením produktov s podobnými vlastnosťami do príslušnej kategórie sprehľadníte návštevníkom webu ich nakupovanie. Môžete vytvoriť stromovú štruktúru s ľubovoľným množstvom podkategórií na rôznych stupňoch. Zoznam kategórií vidíte v ľavom stĺpci sekcie PRODUKTY.


Príklad stromovej štruktúry kategórií:

Vytvorenie eshopu

Táto štruktúra sa na verejnom webe zobrazuje ako samostatné výberové menu e-shopu:
Štruktúra eshopu

Kategórie vytvoríte pomocou ikonky Nová kategórianova kategoria ikona.  

 • Vyplníte názov kategórie, vyberiete nadradenú kategóriu.
 • Do druhej záložky - "Textový editor" môžete vložiť text, ktorý sa na stránke zobrazí nad zoznamom produktov. Je vhodné napísať informácie o kategórii produktov, ktoré bude zároveň obsahovať kľúčové slová dôležité pre vyhľadávače.
 • Pre zlepšenie pozície stránky v internetových vyhľadávačoch slúži aj tretia záložka "Rozšírené" Tu môžete vložiť Nadpis (Title), Popis a Kľúčové slová. Vyplnenie týchto polí je dôležité pre SEO - optimalizáciu pre vyhľadávače. Viac o SEO nájdete tu:  SEO rady.  

Kategórie môžete kedykoľvek upraviť, doplniť nové texty, zmeniť nastavenia... 

 • Ľavým tlačítkom myši označíte kategóriu, ktorú chcete upraviť. 
 • Kliknete na Vlastnosti kategórievlastnosti kategorie ikona
 • Otvorí sa formulár "Vlastnosti kategórie", kde môžete zmeniť názov kategórie, presunúť alebo kopírovať kategóriu na inú pozíciu v štruktúre kategórií, upraviť sadu doplnkových polípridať zľavu pre kategóriu, určiť viditeľnosť (kategória skrytá alebo viditelná pre určité skupiny užívateľov). 

pozor Ak chcete skryť alebo zamknúť kategórie produktov, venujte pozornosť tomuto nastaveniu: V sekcii NASTAVENIA / PRODUKTY / VŠEOBECNÉ je možnosť "Nezobrazovat produkty v skrytých alebo uzamknutých hlavných kategóriách". Ak máte túto možnosť zakliknutú, produkty, ktoré majú svoju hlavnú kategóriu skrytú alebo zamknutú sa nebudú v eshope zobrazovať, nebudú vyhľadateľné. Vždy si preverte hlavnú kategóriu produktu.

produkty v skrytých kategóriách

 

 • Doplniť alebo zmeniť SEO položky - Nadpis H1, Title, Popis a Kľúčové slová. 
 • V záložke Textový editor dopísať popis kategórie zobrazujúci sa na webe nad produktami 
 • alebo premiestniť kategóriu v záložke Pozícia
 • Všetky zmeny nezabudnite uložiť.

Úprava vlastností kategórie produktov


Spravovať kategórie je možné aj ak ponecháte kurzor myši na názve kategórie. Objaví sa čierna šípka, na ktorú kliknete.  Otvorí sa menu, kde sa tiež dostanete k vlastnostiam kategórie, jej náhľadu na web stránke, môžete zmeniť pozíciu kategórie, zmazať ju, premiestniť alebo kopírovať.


Správa kategórie produktov

Zmazanie kategórie

Kategóriu môžete zo systému vymazať týmto spôsobom:

 • Myšou sa nastavíte na názov nechcenej kategórie.
 • Kliknete na čiernu šípku, ktorá sa objaví vpravo pri názve.
 • Vyberiete "Odstrániť kategóriu".
 • Následne zvolíte, čo chcete urobiť s produktami v kategórii, ktorú sa chystáte zmazať.
  Máte na výber 3 možnosti.
 1. Odstrániť produkty iba z kategórie, ktorá bude vymazaná (obe políčka možností necháte prázdne).
 2. Odstrániť produkty z nadradených kategórií (zakliknete túto možnosť) - produkty budú odstránené zo všetkých priamo nadradených kategórií
 3. Odstrániť zo systému všetky produkty v tejto kategórii (zakliknete túto možnosť) - produkty sa úplne stratia zo systému, teda aj z kategórií, ktoré nie sú priamo nadradené vymazanej kategórii v prípade, že v nich boli nakopírované.

 

Poznámka: Odstránením kategórie zmažete tiež všetky jej podkategórie.


Odstránenie kategórie

 

Pokiaľ nechcete, aby menu e-shopu bolo samostatné, ale aby bol Váš internetový obchod súčasťou hlavného menu, použite blok Obsah kategórie.

pozor Ak v bloku Obsah kategórie označíte 2 a viac kategórií nebude sa zobrazovať filtrovanie produktov podľa parametrov (vyhľadávanie podľa výrobcu, doplnkových polí, variantov) keďže toto je viazané na jednu konkrétnu kategóriu. Ak pomocou bloku Obsah kategórie budete zobrazovať iba 1 kategóriu toto filtrovanie bude funkčné. 

Odporúčame budovať štruktúru e-shopu cez kategórie v sekcii PRODUKTY.

Postup:

 • V sekcii STRÁNKY vytvoríte novú stránku s názvom napr. Obchod.
 • Pridáte ďalšie stránky pod stránkou Obchod. 
 • Kliknete na "Ďalšie bloky" a vyberiete blok Obsah kategórie.

Vytvorenie internetového obchodu

 • V bloku Obsah kategórie vidíte štruktúru kategórií so sekcie Produkty. Zakliknete kategóriu, ktorú chcete zobraziť a uložíte.
 • Pri každej novej podstránke postupujete rovnako.
 • Vytvoríte tak štruktúru e-shopu podobne ako v sekcii Produkty.

Menu e-shopu vytvorené cez blok "Obsah kategórie" sa na stránke prejaví takto:
Štruktúra stránok e-shopu

Aby na verejnej stránke neboli viditeľné obe štruktúry (štruktúra stránok aj štruktúra kategórií), v sekcii v sekcii Design/záložka Komponenty deaktivujte menu s kategóriami produktov.

Ak si želáte zobraziť nie celé kategórie, ale len niektoré produkty, použite blok "Produkt z".