Produkty - úvod

Na INTEO vytvoríte efektívny internetový obchod. Katalóg Vašich produktov a služieb sa tak môže dostať k obrovskému množstvu používateľov internetu. S eshopom vytvorenom v CMS INTEO môžete výrazne zvýšiť Váš obrat a zisky a nadviazať dlhodobé úspešné obchodné partnerstvá.

 • Nové produkty do Vášho e-shopu pridávate pomocou ikonky Nový produkt novy produkt ikona. (Nájdete ju v sekcii Produkty, vpravo hore nad tlačítkom Vlastnosti kategórie.)

Nový produkt

Vyplňte iba tie polia, ktoré potrebujete Názov, stručný popis a cena sú povinné. Na webe sa zobrazia len tie polia, ktoré vyplníte.

 

Hlavné info:

Názov produktu: Vypíšte názov produktu. Odporúčame do názvu produktu vyplniť aj dôležité kľúčové slovo, má to význam pre vyhľadávače. Názov produktu je zároveň dôležitý metatag Title, takže v Google bude vyhľadateľný po čase každý produkt s dobre vytvoreným názvom.

Hlavný obrázok produktu: Kliknite na tlačítko "Vybrať" a vyberte požadovaný obrázok. Obrázok sa musí nachádzať v sekcii "SÚBORY"

 

Výrobca: Vo výberovom menu označte žiadaného výrobcu. Ak sa v zozname nenachádza, vytvorte ho kliknutím na "Nový". Vypíšte meno výrobcu a uložte. Znovu rozkliknite výberové menu a vyberte novovytvoreného výrobcu.

 

Štítky: produktu dokážete priradiť označenie napr. akcia, novinka, skladom. Kliknite na "Plusko" pri okienku štítka, následne vyberte požadovanú značku a uložte. Nový štítok vytvoríte v sekcii Nastavenia / Produkty /  Štítky produktu / Pridať štítok.


štítky

Stručný popis a Dlhý popis: Vkladanie textov je podobné práci v akomkoľvek textovom editore. Do popisu môžete vložiť i video. Je dôležité v popise produktu vyplniť dôležité kľúčové slová pre zlepšenie pozície v Google a iných fulltextových vyhľadávačoch.  

 

Ceny produktu:

Cenu produktu nastavíte v druhej záložke z názvom CENY. 

Cena produktu

Obsahuje tieto položky:

Cena:
 Vypíšte cenu produktu. Ak je cena s desatinným číslom, napíšte napr. 10,20 alebo 10.20. Môžete zadať cenu s alebo bez DPH. Pozrite si viac o nastavení DPH v našich návodoch TU.

Zľava: K produktu môžete priradiť zľavu. Kliknutím na "Plusko" v riadku Zľava / Pôvodná cena. Následne vo výberovom menu označíte požadovanú zľavu a kliknete na Priradiť. Novú zľavu vytvoríte pomocou tlačítka "Nový". Podrobnejší návod na vytvorenie zľavy nájdete TU.

Pôvodná cena: ak nechcete používať systémové zľavy (popísané v odstavci vyššie), môžete zadať tzv. pôvodnú cenu, teda cenu pred zľavou. Systém odpočíta hodnotu pôvodnej ceny od aktuálnej ceny a v e-shope ju zobrazí ako zľavu produktu. Pôvodnú cenu nastavte manuálne v detaile zľavneného produktu alebo hromadne pomocou xls importu produktov. Pôvodná cena sa v xls importe zadáva do stĺpca price_before. Podrobnejší návod nájdete tu: XLS import produktov. Vďaka tomu je možné zadať do systému zľavu priamo pri importe produktov. 

*Poznámka: Systémovú zľavu a pôvodnú cenu nie je možné kombinovať. Buď produktu priradíte zľavu alebo zadáte cenu pred zľavou.

 


Poznámka:

Zaokrúhľovanie cien a zobrazenie počtu desatinných miest nastavíte v sekcii Nastavenia/Produkty/Meny. Návod na nastavenie mien nájdete TU.

 

 

Kategórie:

Hlavná kategória produktu je tá, do ktorej vkladáte nový produkt. Ak si prajete, aby sa produkt zobrazoval vo viacerých kategóriách, toto môžete nastaviť v záložke "Kategórie" v okne "Pridať produkt", resp. "Upraviť produkt". 

 • Zobrazí sa štruktúra kategórií. 
 • Nájdete a zakliknete kategóriu, do ktorej chcete produkt pridať. Ak sa jedná o podkategóriu, produkt sa automaticky bude zobrazovať aj v nadradenej kategórii.

kategórie produktu

SEO:

Aj funkcia Pridať produkt obsahuje možnosť ako zlepšiť Vašu pozíciu v internetových vyhľadávačoch. Práve na toto slúži časť SEO. Vypňte položky Nadpis, Kľúčové slová a Popis produktu a posuniete pozíciu produktu vo vyhľadávaní v Google a ďalších vyhľadávačoch dopredu.

 

Kliknite na POKRAČOVAŤ a v detaile nového produktu pribudnú ešte záložky:

GALÉRIA: Pridajte ďalšie obrázky produktu, zobrazia sa ako galéria v detaile produktu. Obrázky pridáte pomocou ikonky "Vyberte obrázok". Všetky obrázky však musíte mať najskôr nahrané v sekcii Súbory. 

tipZ hľadiska SEO odporúčame vyplniť Názov, Title a Alternatívny text obrázka. Viac info TU.

SEO - optimalizácia obrázkov v galérii produktu

V prípade, že chcete pridať väčšie množstvo obrázkov do galérie produktu, môžete nahrať naraz celý obsah adresára. 

   • V detaile produktu v záložke Obrázky kliknite na "Vyberte obrázok" vyberte obrázok
   • Nájdite adresár obrázkov, ktoré chcete hromadne pridať.
   • Ak prejdete myšou po adresári,  v pravom spodnom rohu sa objaví ikonka: hromadné nahranie obrázkov
    Po kliknutí na túto ikonku nahráte všetky obrázky z adresára do galérie obrázkov produktu.

Hromadné pridanie obrázkov
 
DOPLNKOVÉ POLIA: Slúžia na zobrazenie doplnkových informácií o produkte, ktoré sa dajú využiť aj pri vyhľadávaní. O tejto funkcii sa dozviete viac TU

SKLAD: Slúži na:

 • vloženie EAN a import kódu produktu (EAN = European Article Number - čiarový kód produktu, import kód - vlastný kód, ktorý sa používa pri aktualizácii produktov pomocou XLS importu),
 • nastavenie dostupnosti - funkcia Dostupnosť (od-do): ak chcete, aby sa produkt na web stránke zobrazoval len určitý čas, využite toto nastavenie. Kliknutím na kalendárik pri kolonke Zobraziť (od do) priradíte produktu časový interval jeho viditeľnosti.
 • nastavenie merných jednotiek. (Viac info o merných jednotkách nájdete TU.) 
 • Sklad produktu: Upravíte tu skladové číslo, skladový status po vypredaní a počet produktov na sklade. Najskôr však musíte sklad aktivovať v nastaveniach. Viac o nastavení skladu nájdete TU.
 • zadanie hmotnosti produktu, ktorá bude súvisieť s voľbou vhodnej dopravy. (napr. pre ťažší produkt bude aktívna iba doprava kuriérom)

ALTERNATÍVY: Funkcia, pomocou ktorej môžete zákazníkovi pri prehliadaní produktu ponúknuť aj ďalšie súvisiace produkty. Viac o alternatívnych produktoch nájdete TU.

DISKUSIA: Ku každému produktu zákazníci môžu pridávať komentáre. Pokiaľ v nastaveniach povolíte komentovanie. Informácie o nastavení diskusie nájtede TU.

 

V zozname produktov môžete: 

   • ikonka - náhľad produktupresmerovať sa na verejne viditeľnú web stránku a pozrieť si detail vytvoreného produktu,
   • Ikonky pre zmenu poradia produktumeniť poradie produktov v akom sa majú zobrazovať na webe,
   • označenie neviditeľného produktuskryť produkt bez toho, aby ste ho museli mazať. Kliknutím na pôvodnú ikonku:aktívny produkt,
   • ikonka pre zmazanie produktuvymazať nepotrebný produkt.

pozor Produkt je viditeľný v administrácii, ale v eshope sa nezobrazuje? Skontrolujte si v sekcii NASTAVENIA / PRODUKTY / VŠEOBECNÉ funkciu "Nezobrazovat produkty v skrytých alebo uzamknutých hlavných kategóriách". Ak máte túto možnosť zakliknutú, produkty, ktoré majú svoju hlavnú kategóriu skrytú alebo zamknutú sa nebudú v eshope zobrazovať, nebudú vyhľadateľné. Vždy si preverte hlavnú kategóriu produktu.

produkty v skrytých kategóriách

 

Údaje o produkte môžete kedykoľvek meniť alebo doplniť. 

 • Všetky zmeny nezabudnite uložiť.
 • V menu vyberiete kategóriu, v ktorej sa produkt nachádza - vpravo sa zobrazí zoznam produktov danej kategórie. 
 • V tomto zozname nájdete produkt, ktorý chcete upraviť. Kliknete na jeho názov.
 • Otvorí sa formulár "Upraviť produkt - názov produktu".
 • Alebo produkty nájdite pomocou políčka vyhľadávania v hornej lište sekcie Produkty. Pre filtrovanie produktov môžete využiť Rozšírené vyhľadávanie. Zadajte kritériá filtra a kliknite na Použiť. 

Rozšírené vyhľadávanie produktov