Cenové varianty s možnosťou nastaviť cenu pre skupiny používateľov

Môže sa stať, že ten istý produkt bude mať rôzne ceny. Napr. parfém bude mať inú cenu v závislosti od objemu (10 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml) alebo tričko podľa veľkosti (XS, S, M, L, XL). Pre takéto prípady existuje funkcia cenové varianty.

 

Práca s cenovými variantmi:

pozor Upozornenie: Predtým ako začnete používať cenové varianty, skontrolujte si, či ich máte aktívne v NASTAVENIA / PRODUKTY / VŠEOBECNÉ.

aktivácia cenových variantov


1. Najskôr si musíte vytvoriť Doplnkové pole, ku ktorému budete priraďovať varianty. V sekcii NASTAVENIA / Produkty / Doplnkové polia. Návod na prácu s doplnkovými poľami: Doplnkové polia. Ak už máte formuláre doplnkových polí vytvorené, tento krok vynecháte.

 


 

2. Vytvorte nový variant. 

 • Presuniete sa do sekcie NASTAVENIA / zložka Produkty / Varianty produktov

vytvorenie nových variantov produktov

 • Kliknete na Nový variant. Otvorí sa formulár na vytvorenie nového variantu s položkami:

Pridanie nového cenového variantu

Sada doplnkových polí:vyberiete doplnkové pole, pod ktoré má patriť nový variant. (napr. pre variant "Veľkosť" vyberiete sadu doplnkových polí "Textil")
Názov:  vyplňte názov variantu.
Typ: vyberte cenový variant. 
Vyhľadávanie podľa tohto políčka: ak označíte nie - zákazníci nebudú môcť podľa tohto variantu vyhľadávať produkty. Ďalšie možnosti sú: 

 • zaškrtávacie políčko - ak chcete zviditeľniť všetky výberové možnosti, 
 • výberové menu - návštevník musí kliknúť na políčko formulára, až potom sa mu zobrazí ponuka s možnosťami.
  V týchto prípadoch sú možnosti variantov pre návštevníka viditeľné a môže podľa nich vyhľadávať.

Povinné: výber variantu bude povinný.

 • Vyplníte potrebné položky a uložíte.

Vytvorený variant sa zobrazí v zozname variantov pod príslušným formulárom doplnkových polí.

 • Kliknete na názov vytvoreného variantu, resp. ikonku ceruzky.
 • Otvorí sa okno Editovať políčko.

Editovať cenový variant

 • Tu pridáte hodnoty cenového variantu pomocou ikonky Pridať hodnotu.
 • V zozname hodnôt sa zobrazí políčko, do ktorého vpíšete názov hodnoty.
 • Stlačíte Enter. 
  Poradie hodnôt môžete meniť pomocou modrých šípok, na vymazanie nepotrebnej hodnoty slúži červený krížik.
 • Uložíte. 

 

3. Kategórii priradíte sadu doplnkových polí (sekcia Produkty/Vlastnosti kategórie).

 • Ak už doplnkové polia používate a máte ich priradené ku kategórii, tento krok vynecháte.
 • Sadu priradíte hlavnej kategórii, do ktorej patrí produkt. Po priradení sady doplnkových polí sa varianty prislúchajúce tejto sade zobrazia v detaile produktu pod záložkou Ceny.
 • Napr. Vytvoríte sadu doplnkový polí Textil. V tejto sade vytvoríte varianty Veľkosť a Farba. Kategórii Dámske oblečenie vo vlastnostiach kategórie priradíte sadu doplnkových polí Textil. V detaile všetkých produktov patriacich do kategórie Dámske oblečenie nájdete pod záložkou Ceny - varianty Veľkosť a Farba, s ktorými môžete ďalej pracovať.

 


 

4. Nastavte cenové varianty pre produkt

 • Presuniete sa do sekcie PRODUKTY.
 • Vyberte produkt,  ktorému chcete nastaviť cenový variant.
 • Otvorte si detail produktu kliknutím na jeho názov. 
 • Zobrazí sa okno Upraviť produkt. Vyberte záložku Ceny.

Úprava cenových variantov

Pod záložkou Cenové varianty sa zobrazia hodnoty, ktoré ste priradili variantu v predchádzajúcom kroku.

 • Varianty produktov, ktoré máte dostupné aktivujte kliknutím na políčko v stĺpci Aktívne. Napr. na sklade sú tričká veľkostí XS, S, M, L, XL (tieto aktivujete) ale XXL a XXXL nie.
  Na webe sa zobrazia iba tie varianty, ktoré aktivujete.
 • Cenu variantu zmeníte po kliknutí na okienko v stĺpci Cena.
 • Zmeny uložíte.
  Na webe sa prioritne zobrazuje cena najlacnejšieho cenového variantu priradeného k danému produktu.

Môžete pridať aj nový cenový variant, ak napr. chcete ponúknuť lepšiu cenu za konkrétny variant produktu určitej skupine návštevníkov Vášho webu


Pridať nový cenový variant

 • Kliknete na tlačidlo Pridať nový cenový variant
 • V riadku variant si rozbalíte výberové menu a zvolíte požadovaný variant. 
 • Vyplníte novú cenu.
 • Určíte skupinu, pre ktorú má byť nová cena produktu prístupná. (Zobrazené skupiny sú tie, ktoré máte vytvorené v sekcii Klienti / Skupiny. Viac o skupinách: Skupiny používateľov.)
 • Uložíte.

prikladZobrazovanie variantov vo vašom eshope

Výber variantov vašich produktov sa na stránke môže zobrazovať dvoma spôsobmi:

 • Ako rozbaľovacie menu
 • Ako zoznam variantov

Toto zobrazenie nastavíte pri editovaní variantov. V zozname variantov si jeden vyberte a kliknite na ikonu editovania ceruzka ikona. Následne si vyberte typ výpisu.

editovat variant

Zobrazenie variantov v eshope

v eshope

tipAk je užívateľ priradený vo viacerých skupinách, pričom pre každú skupinu máte nastavené iné ceny, zobrazuje sa mu cena, ktorá je pre neho najvýhodnejšia.

Pre každú kategóriu môžete vytvoriť ľubovoľný počet cenových, ale aj necenových variantov podľa svojich potrieb. Vždy postupujete rovnakým spôsobom.