Vyhľadávanie v katalógu produktov

Návštevník web stránky môže vyhľadať produkt nie len podľa jeho názvu, ale aj na základe špecifických vlastností produktu. Takto dokáže presnejšie nájsť výrobok, ktorý mu vyhovuje. Tieto vlastnosti  dokážete produktu priradiť v administrácii pomocou doplnkových polí (predstavujú doplnkové informácie o produkte) alebo variantov (umožňujú bližšie špecifikovať produkt, napr. vybrať farbu alebo veľkosť trička).
Ak chcete umožniť svojim zákazníkom takéto vyhľadávanie, musíte ho aktivovať. 

 

Vyhľadávanie podľa Doplnkových polí:

 • Prejdite do sekcie Nastavenia / Produkty / Doplnkové polia.
 • Vytvoríte sadu doplnkových polí pomocou ikonky "Nový formulár".
 • Pridáte nové políčka do formulára a ku políčku hodnoty. 
 • Vo formulári "Nové políčko" (ak už máte políčko vytvorené použijete formulár "Editovať políčko") zaškrtnite v riadku Vyhľadávanie podľa tohto políčka: ÁNO a vyberte jednu z možností zaškrtávacie políčka alebo výberové menu. 
 • Kliknite na "Uložiť".

nastavenie vyhľadávania v doplnkových poliach


Prehľad o tom, ktoré políčko ste nastavili ako vyhľadávateľné nájdete, ak si rozkliknete formulár doplnkových polí (okno "Upraviť formulár"). Pri aktivovanom vyhľadávaní je značka: aktívne vyhľadávanie.


Prehľad o poliach aktívnych pre vyhľadávanie
 

Dokončíte priradenie doplnkových polí pre produkt:

 • Vo vlastnostiach kategórie (sekcia Produkty) zvolíte Sadu doplnkových polí, ktorú ste si vytvorili. 
 • Otvoríte detail produktu (formulár "Upraviť produkt- nazov produktu") a v záložke "Doplnkové polia" vložíte konkrétne vlastnosti produktu.
 • Uložíte.  

(Podrobný návod na prácu s doplnkovými poľami).

 

Vyhľadávanie podľa Variantov:

 • V sekcii Nastavenia / Produkty / Varianty produktov si vytvoríte požadované varianty pomocou ikonky "Nový variant". 
 • Nový variant priradíte sade doplnkových polí.
 • Vyberiete možnosť Vyhľadávanie podľa tohto políčka: ÁNO a určíte typ zaškrtávacie políčka alebo výberové menu.
 • Uložíte.
 • Varianty priradíte produktu v detaile produktu (okno "Upraviť produkt - názov produktu").

 

Ukážka vyhľadávania na web stránke:
Ukážka vyhľadávania na webe

Vyhľadávanie je potrebné ešte nastaviť v sekcii Nastavenia / Produkty / Všeobecné - časť Vyhľadávanie. V riadku Položky viditeľné v základnom vyhľadávaní napíšte počet položiek, podľa ktorých bude možné vyhľadávať. 


Nastavenie vyhľadávania produktov

Ak zadáte menej viditeľných položiek oproti počtu polí, u ktorých ste zvolili vyhľadávanie, zobrazia sa podľa poradia, ako ich máte vytvorené v administrácii. Pričom na prvom mieste je výrobca (ak je aktivované vyhľadávanie podľa výrobcu), potom doplnkové polia a nakoniec varianty.  


V prípade, že ste si e-shop vytvorili cez sekciu Stránky a blok Obsah kategórie, resp. Produkty z, tam sa formulár pre vyhľadávanie podľa špecifických vlastností produktu nenachádza. Viac vo FAQ - otázka: Kategórie produktov. Návštevník môže hľadať v okienku základného vyhľadávania podľa kľúčových slov. (Ak máte viditeľné pole vyhľadávanie v sekcii Nastavenia / Stránky - časť Viditeľnosť komponentov zaškrtnutú možnosť Vyhľadávací formulár.)