Zálohovanie web stránky

Na strane servera:
RAID, denné zálohovanie na oddelené diskové pole v serverovni, zálohovanie na druhé geograficky oddelené pole mimo serverovne. Zálohovanie dát slúži najmä pre prípad výpadku servera ako celku. Ak budete aktualizovať napr. katalóg produktov a prepíšete ho zle, je možné požiadať administrátora servera o nasadenie databázy z predošlého dňa. V tom prípade nás prosím kontaktujte.


Na strane klienta - prevádzkovateľa web stránky:
Odporúčame zálohovať si súbory export dát, obsah katalógu produktov sa dá pred ďalším importom produktov vyexportovať a takto si vytvoriť zálohu.

Texty na webe si môžete zálohovať do textových dokumentov, ak máte text formátovaný, kliknite na ikonku "Zdroj" (Source Edit) vpravo v textovom editore a skopírujte si priamo zdrojový kód aj s formátovaním.