Použitie Inteo.sk na vlastnom webhostingu

Web stránku vytvorenú v INTEO nie je možné prevádzkovať na vlastnom webhostingu (priestor pre umiestnenie web stránky na serveri). Web stránka musí byť vytvorená a prevádzkovaná na našom webhostingu v rámci služby Inteo.sk

Výhodou je pravidelný balík aktualizácie softwaru, odstraňovanie chýb, neustály hotline a dopracovanie nových funkcií pre všetkých klientov Inteo.sk. 


Príklad:
Dokážeme ponúknuť výhodnú cenu za profesionálny redakčný systém a jeho aktualizácie práve preto, že odpadá potreba inštalácie a aktualizácie na serveroch klientov. Predstavte si situáciu, že máte 100 klientov. Každý používa svoj webhosting (svoj server), každý server je inak nastavený. Vy ako tvorca softwaru vydáte update softwaru.

Programátor by sa musel prihlásiť na každý z týchto serverov a aktualizovať zvlášť, operácia by trvala dlhšie ako je to na serveri INTEO. 
Výsledkom by boli väčšie náklady pre prevádzkovateľov web stránok, ktoré sa prejavia aj do ceny za služby, čo pri Inteo.sk nehrozí.