Internetový obchod spĺňa podmienky SAEC certifikácie a smerníc EÚ

Skupinu funkcií pre internetový obchod a objednávku z web stránky sme naprogramovali tak, aby spĺňala všetky podmienky pre udelenie certifikátu združenia SAEC

Po konzultáciách s poradcami SAEC sme dopracovali zhrnutie objednávky pred odoslaním tovaru, či potvrdenie objednávky, ktoré je zaslané na e-mail kupujúceho.

Okrem toho vie administrátor internetového obchodu sledovať, kedy boli objednávky doručené (presná hodina a minúta), čo je dôležité pre možnosť internetovú objednávku stornovať kupujúcim (do 48 hodín od jej zadania).

Administrátor internetového obchodu komunikuje s kupujúcimi aj pri zmene stavu objednávky, kupujúci sa môžu na webe prihlásiť a vidia všetky svoje objednávky, stav ich vyriadenia.