Ako zobraziť v Google vo vyhľadávaní pod hlavným odkazom ďalšie linky na môj web? (Sitelinks)

Použite nástroje Search Console (= Google Webmaster tools), podľa obrázka:


sitelinks

 

Informačný text Google:

Odkazy na stránky, tzv.Sitelinks

Odkazy na stránky sú v danom kontexte odkazy na vnútorné stránky. Nie všetky stránky majú odkazy na vnútorné stránky. Systém Google tieto odkazy generuje automaticky, ale môžete odstrániť odkazy na stránky, ktoré nechcete.
Do Google je možné len zadať blokovanie zobrazovania Sitelinkov a je len na Google, či ich reálne zablokuje. Sitelinky neviete sami pridať.

Citujeme z helpu Google:
"Vnorené odkazy sú úplne automatizované a zobrazíme ich, len ak si myslíme, že by pre používateľa mohli byť užitočné. Ak štruktúra vašej lokality neumožňuje našim algoritmom nájsť vhodné vnorené odkazy alebo ak si myslíme, že vnorené odkazy nesúvisia s dotazom používateľa, nezobrazíme ich. Neustále však pracujeme na vylepšovaní algoritmov, pomocou ktorých hľadáme a zobrazujeme vnorené odkazy."