Produktové zľavy - úvod

V systéme existujú dva druhy zliav:

 • Zľava na objednávku (Objemová zľava, Darčekový certifikát) Táto zľava sa odpočíta od celkovej ceny objednávky zákazníka. Uplatnia sa až po aplikácii  produktových zliav na výslednú sumu košíka.
 • Zľava produktu - zľava sa vzťahuje len na jeden kontrétny produkt. 

Dá sa navoliť i kombinácia produktovej zľavy a zľavy na objednávku. 

tipTIP: Ak nechcete používať systémové zľavy je možné priradiť produktom tzv. Pôvodnú cenu, t.j. cenu pred zľavou. Kombinovať pôvodnú cenu a sytémové zľavy nie je možné. Viac informácií v návode: Produkty - úvod 

 

Zľavu je možné uplatniť pre:

 • skupiny užívateľov, 
 • menu, 
 • počet kusov od ... do, 
 • ceny od ... do, 
 • typ platby (len pre objednávky), 
 • typ dopravy (len pre objednávky)

 

Aktivácia / deaktivácia:  Zľava sa môže aktivovať / deaktivovať prepínačom, prípadne nastaviť platnosť zľavy od .. do nejakého dátumu. V sekcii Nastavenia/Produkty/Zľavy si otvoríte príslušnú zľavu. Časový interval platnosti zľavy nastavíte v riadku "Dátum", pre aktiváciu / deaktiváciu označíte / odznačíte políčko v riadku "Aktívne". 

infoPri nastavení platnosti do určitého dátumu je akcia platná aj v tento deň.
Príklad: Ak budete mať akciu vytvorenú s dátumom platnosti od 20.2.2017 do 23.2.2017, tak zľava platí od 20.2.2017 0:00 do 23.2.2017 23:59:59.


Hodnota zľavy: Môže byť zadaná v percentách alebo v konkrétnej sume, preto sa zľava týka vždy určitej meny. 


Pridanie zľavy:

Produktovú zľavu môžete priradiť:

 • kategórii produktov, 
 • produktu, 
 • variantu produktu. 
 • Zľavy priradené kategórii, produktu alebo variantu sa aplikujú spoločne, vzťahujú sa vždy len na jeden produkt.

 

Druhy zliav:

Zľava môže byť: 

 • kumulatívna (sčítavacia) - sčíta sa s ostatnými kumulatívnymi zľavami.
 • Limitná - platí najvýhodnejšia limitná zľava.

 

 

Vytvorenie zľavy:

Zľavu musíte najskôr vytvoriť a potom priradiť k produktu, kategórii alebo variantu.
Novú zľavu pridáte:

 • buď v sekcii Nastavenia / Produkty / Zľavy (Tu zároveň môžete upravovať už vytvorené zľavy.)
 • alebo priamo pri úprave produktu (sekcia Produkty), ak kliknete na názov produktu, ktorý má byť zľavnený. Otvoríte záložku Ceny a v nej pri položke Zľava kliknete na "Plusko" a následne na tlačítko Nový. (Podobný postup platí aj ak priraďujete zľavu kategórii alebo variantu)

Oba tieto spôsoby Vás privedú k formuláru - Pridať produktovú zľavu, kde môžete definovať podmienky zľavy.

 
Vytvorenie novej zľavy
Vyplníte len tie položky, ktoré potrebujete, zakliknete možnosť "Aktívne" a uložíte.