Google Analytics - udelenie prístupu k štatistikám

Chcete sprístupniť štatistiky Google Analytics iným používateľom? Vypýtajte si od používateľa, ktorému chcete štatistiky sprístupniť, jeho Google account (zvyčajne gmailový email).

Vyberte účet v Google Analytics, ktorého štatistiky chcete zdieľať.

Kliknite na Správca - uvidite 3 stĺpce, kliknite v prvom stĺpci na Správa používateľov.

Prístup k štatistikám Google Analytics

V Pridať povolenia pre: Zadajte emailovú adresu používateľa, ktorému chcete zdieľať štatistiky.

Môžete nastaviť, či má nový používateľ iba prezerať štatistiky (Čítať a analyzovať) alebo aj upravovať nastavenia (Správa používateľov, Upraviť, Spolupráca).

obrázok

Uložte kliknutím na ikonku Vytvoriť používateľa.
Nový používateľ sa objaví v zozname v záložke Správa používateľov.