Štítky produktov

Produktu dokážete priradiť rôzne štítky napr. akcia, novinka, skladom:

  • Otvorte si detail produktu, ktorému chcete pridať štítok.
  • V záložke Hlavné info v poli Štítky kliknite na "Plusko".
  • Vo výberovom menu vyberte požadovanú značku.
  • Uložte.

Štítok produktu

 

Nový štítok vytvoríte v sekcii Nastavenia / Produkty /  Štítky produktu.

  • Kliknete na Pridať štítok.
  • Vyplníte názov štítka.
  • Môžete zvoliť typ - image (Pri produkte sa ako štítok zobrazí vybraný obrázok.) alebo štylizovaný text (Názov štítku podfarbený farbou, ktorú si zvolíte.)
  • Uložíte.
  • Novo-vytvorený štítok sa zobrazí vo výberovom menu detailu produktu pri priraďovaní štítka.

Vytvorenie nového štítka produktu

Tu môžete taktiež editovať už vytvorené štítky, kliknutím buď na jej názov, alebo na ikonku ceruzky pri konkrétnom štítku.