Vylepšené funkcie správcu súborov

Systém INTEO prináša nové funkcie v správe súborov. Vaše súbory tak budete môcť jednoduchšie a rýchlejšie nahrávať i vkladať na web stránku.


Hromadné nahrávanie súborov

Pokiaľ chcete nahrať viacero súborov naraz, je to možné. Pri nahrávaní súborov z Vášho počítača na server je možné označiť viacero súborov. 
Urobíte tak v sekcii Súbory / Nahrať / Prehľadávať - z počítača vyberiete viacero súborov tak, že podržíte kláves CTRL alebo SHIFT a myšou označíte požadované súbory. Následne kliknete na Otvoriť a potom Nahrať. Súbory sa nahrajú na server.  

 
Zapamätanie naposledy otvoreného adresára

Systém si zapamätá, v ktorej zložke ste naposledy nahrávali, resp. vyberali súbory.  Preto ak znova kliknete na sekciu Súbory alebo chcete vložiť obrázok napr. do textového editora, otvorí sa adresár súborov, ktorý ste naposledy použili. Ak napr. vkladáte viacero obrázkov z jedného adresára, urýchli Vám to prácu, pretože sa nemusíte vždy pracne preklikávať do požadovaného adresára.
Hore v lište sa zobrazuje cesta k adresáru. Pomocou nej sa jednoducho dostanete do nadradených adresárov.


Editácia súborov/adresárov (zmena URL adresy)

Ak ponecháte kurzor myši na súbore, objavia sa ikonky:

  • červený krížik - slúži na zmazanie súboru,
  • ceruzka - kliknutím na ňu dokážete zmeniť názov súboru a jeho umiestnenie. Týmito zmenami súbor získa novú URL adresu. Nemusíte sa báť, že po dodatočnej zmene URL adresy sa súbor zo stránky vytratí. INTEO totiž v takomto prípade dokáže automaticky zmeniť URL k súborom/obrázkom na celom webe a vo všetkých blokoch.