Nastavenie bloku - kopírovanie a presun bloku, globálny blok

Bloky Text, Ankety, Galéria, Formulár, Kniha návštev, Novinky, Obsah z, Produkty z, Obsah kategórie, HTML kód, Rozcestník a FAQ  majú jednu spoločnú vlastnosť.
Nájdete v nich záložku Nastavenia bloku.

 
Táto záložka okrem iného obsahuje dve zaujímavé funkcie:


1. Miesto: kliknutím na tlačítko "Presunúť / Kopírovať blok do..." umiestnite vybraný blok kamkoľvek chcete.
Presun a kopírovanie blokov

Postup pre nastavenie miesta bloku:

 • Zobrazte formulár bloku, ktorý chcete premiestniť alebo kopírovať.
 • Otvorte záložku Nastavenie bloku.
 • Kliknite na tlačidlo Presunúť / Kopírovať blok do ...
 • Vyberte stránku v hierarchii webu (miesto určenia), kam chcete blok umiestniť.
 • Taktiež rozkliknite výberové menu a vyberte oblasť (stĺpec), v ktorej sa blok zobrazí.
 • Pokiaľ chcete blok premiestniť - kliknete na Presun, ak kopírovať - vyberiete možnosť Kopírovanie.

 

2. Globálny blok: blok, ktorý označíte ako globálny sa bude zobrazovať na všetkých stránkach webu. Môže byť umiestený v každom zo stĺpcov www stránky.
Globálny blok

Postup pre nastavenie globálneho bloku:

 • Otvorte si blok, ktorý chcete umiestniť na všetky stránky.
 • Kliknite na záložku Nastavenie bloku.
 • V riadku Globálny blok označte políčko - Zobraziť blok na všetkých stránkach.
 • Vyberte poradie bloku rozkliknutím výberového menu. (Ak nastavíte viacero globálnych blokov, tieto sa budú zobrazovať pod sebou podľa zadaného poradia.)
 • Uložte.

V administrácii (sekcia Stránky) je globálny blok odlíšený od ostatných blokov žltým podfarbením:

Globálne bloky v administrácii