Ako presuniem blok do iného stĺpca stránky?

Vytvorili ste blok a potrebujete ho dodatočne premiestniť do iného stĺpca?


Postup si ukážeme na príklade:


Vezmime si blok Anketa. Pri jeho vytvorení sme zadali umiestnenie Content (Hlavný obsahový stĺpec) avšak neskôr sme si povedali, že by sa lepšie hodil v ľavom bočnom stĺpci (Left). Ako zmeniť jeho umiestenie?


1. modelová situácia: V ľavom bočnom stĺpci už máme vytvorený blok Textový editor.
V tomto prípade stačí uchopiť pole bloku Anketa (na pole bloku kliknete, tlačidlo myši nepustíte), myšou sa premiestniť do cieľovej sekcie Left (táto sekcia sa nám v administrácii zobrazuje, pretože v nej už máme jeden blok vytvorený) a tu blok pustiť. Ak postupujete správne na mieste kde chcete blok premiestniť sa objaví táto ikonka: ok blok.
Bloky na stránke

 

2. modelová situácia: V stĺpci Left (Ľavý obsahový stĺpec) nemáme zatiaľ vytvorený žiadny blok, teda v administrácii sa nezobrazuje. Pri tejto možnosti opäť kliknutím na pole bloku Anketa ho uchopíme a myšou sa nastavíme na akékoľvek prázdne miesto.
Stĺpce stránky

Objaví sa ikonka: Ikonka pre premiestnenie bloku. Pole "pustíme". Automaticky sa otvorí okienko s názvom: Vyberte pole pre blok.


presun bloku do iného obsahového stĺpca webu

Tu po rozkliknutí výberového menu označíme oblasť, kam chceme blok premiestniť. V našom prípade je to stĺpec Left. Klikneme na tlačidlo "Presun". V administrácii sa objaví nová sekcia (Left) aj s blokom Anketa, ktorý sme tu premiestnili.

 

Ďalší spôsob premiestnenia bloku do iného stĺpca:

  • Kliknete na blok, ktorý chcete premiestniť.
  • Otvoríte záložku Nastavenie bloku.
  • Kliknete na tlačidlo Presunúť / Kopírovať blok do ...
  • Miesto určenia ponecháte pôvodné (Vyžijete ak chcete blok umiestniť na inú podstránku)
  • V riadku "Oblasť" vyberiete stĺpec, kam chcete blok premiestniť.
  • Kliknete na "Presun".

Premiestnenie bloku do iného stĺpca