E-platby TatraPay, SporoPay, e Platby VUB

Popis funkcie:
Zákazník je z e-shopu presmerovaný na platobný portál banky, kde má vedený bankový účet. Tu zadá svoje meno a heslo a pozíciu z Grid karty. Predvolené sú už údaje o platbe ( suma, VS, číslo účtu predávajúceho...). Najviac v SR je používané TatraPay a SporoPay.

Postup zriadenia e-platieb na Vašej web stránke:

1. podpísanie zmlúv o jednotlivých službách s bankami ( v prípade SLSP je to služba SporoPay Offline). Banka vyžaduje vedenie podnikateľského účtu v tej ktorej banke.
2. Každá banka Vám vydá podklady k implementácii a údaje ako napr:
MID, KEY (TatraBanka), ID číslo predajne a bezpečnostný kľúč (VUB)... každá banka to má pomenované inak.
3. Keď budete mať uvedené podklady, prejdite k implementácii platobného systému do Vášho e-shopu.

Návod na aktiváciu platobných brán:

 

Implementácia TatraPay

1.V NASTAVENIA / PLATOBNÉ BRÁNY vyberte TATRA - INTERNET BANKING.

implementácia tatrapay

Zakliknite políčko AKTÍVNE a vyplňte ID obchodníka a prístupový kľúč. Tieto údaje Vám poskytla banka.

tatrapay

Kliknite vpravo dolu na ULOŽIŤ.

 

2. Zažiadajte banku o testovaciu platbu. Test prebieha na strane banky. Stačí e-mailom poslať žiadosť na tpay@tatrabanka.sk o otestovanie s odkazom na web a doplniť odkaz na testovací produkt. 

3. Po úspešnom otestovaní banka posiela informačný e-mail. Ak budete využívať i službu CardPay, táto je spustená približne o 3 dni neskôr. Prístupové údaje sú rovnaké pre TatraPay i CardPay. I v nastavení INTEO sú tieto údaje spoločné. Nedajú sa nastaviť dva rôzne účty!

tipNotifikácie o výsledku platby - REM a RSMS

Pre parametre REM (Emailová adresa pre zaslanie notifikácie obchodníkovi o výsledku platby vo forme e-mailu.) a RSMS (Telefónne číslo pre zaslanie notifikácie obchodníkovi o výsledku platby vo forme SMS.) platí:

  • REM - je nastavený, notifikácie chodia na e-mail, ktorý máte v NASTAVENIA / E-MAILY A SMS / PRÍJEMCOVIA nastavený na príjímanie správ
  • RSMS - nie je nastavený, SMS notifikácie nechodia

 

Implementácia SporoPay

1. V NASTAVENIA / PLATOBNÉ BRÁNY vyberte SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA - SPOROPAY

sporopay

Zakliknite políčko AKTÍVNE. Musíte vyplniť údaje, ktoré Vám poslala banka ( t.j. bankový účet aj s kódom banky ( napr. 123456789/0900 ) a prístupový kľúč ).  

Ak kliknete vpravo dolu na ULOŽIŤ ale zadané údaje sa neuložia (políčka zostanú prázdne), znamená to, že došlo k chybe.

Prosím overte, či :

  • ste zadali správny prístupový kľúč (mal by mať 22 znakov),
  • nemáte na konci reťazca medzeru, ktorú systém započíta ako ďalší znak.

V prípade, že problém s uložením implementačných údajov stále pretrváva, kontaktujte nás.

Ak využívate Sporopay online - zakliknite políčko SPOROPAY - ONLINE, ak využívate Sporopay offline, nechajte políčko prázdne.

sporopay implementácia

 

2. Nasleduje test platby. Vytvorte si testovací produkt s cenou 0.01 €. URL adresu tohto produktu pošlite na e-mail banky - sporopay@slsp.sk alebo kontaktnej osobe, ktorú máte uvedenú v zmluve a požiadajte o vykonanie testovacej platby.

!Nezabudnite si ešte pred testom aktivovať platobnú možnosť Sporopay v sekcii NASTAVENIA/OBJEDNÁVKY/PLATBY podľa návodu nižšie.!

3. Ak testovacia platba prebehne v poriadku, banka aktivuje ostrú prevádzku platobnej brány. 

 

Implementácia e-platby VÚB

1. V NASTAVENIA / PLATOBNÉ BRÁNY vyberte VÚB

e platby VÚB

Zakliknite políčko AKTÍVNE a vyplňte ID obchodníka a prístupový kľúč. Tieto údaje Vám poskytla banka. Režim ponechajte TESTOVACÍ.

implementácia internetovej platby VUB

 

Kliknite vpravo dolu na ULOŽIŤ.

2. Testovanie funkčnosti platobnej brány. Na e-mail e_platby@vub.sk pošlite žiadosť o otestovanie s odkazom na testovací produkt. TIP: na testovanie môžete vytvoriť testovací produkt s cenou 0,01 eur. 

3. Banka pošle výsledok testovania a potvrdí úspešnosť nastavenia e-platby.

4. Do banky je potrebné poslať logo e-shopu a dátum, od kedy bude spustená ostrá prevádzka. Logo má mať formát .gif a veľkosť 300x50 px. Logo bude umiestnené na stránke VÚB Banky v zozname obchodníkov.

5. Následne Vám banka pošle email, v ktorom potvrdzuje prepnutie do ostrej prevádzky. 

6. NEZABUDNITE potom prepnúť v administrácii INTEO režim platby na OSTRÝ

 

Nastavenie možnosti platby platobnými bránami

Ak je platobná brána na INTEO aktívna a funkčná, musíte ešte nastaviť jej previazanie na platbu.

V NASTAVENIA / OBJEDNÁVKY / PLATBY. Vytvorte novú platbu, ktorá bude niesť názov platobnej brány (napr. Paypal, TrustPay).

Zvoľte menu a cenu za platbu podľa vlastného uváženia. Dôležité je, aby ste v riadku PLATOBNÁ BRÁNA vybrali systém, na ktorý sa bude táto platba viazať.

previazanie platobného systému s platbou

Novú platbu uložte.

Táto možnosť platby bude po uložení dostupná pre Vašich klientov v objednávkovom formulári.

 

Upozornenie k jednotlivým bankám:
- napr. TatraBanka zvykne do zmluvy zahrnúť klauzulu o finančných pokutách, ak kontaktujete ich banku ako druhú, tretiu.... (že najskôr kontaktujete SLSP a UniCredit Bank).
Skúste sa s nimi dohodnúť aby túto klauzulu vypustili zo zmluvy, resp. aj tak kontaktujte Tatrabanku ako prvú.
- ak Vám banky nebudú reagovať, je potrebné im byť na očiach, chodiť na pobočku za kontaktnou osobou, telefonovať im... niektoré banky napr. VUB alebo SLSP sú neflexibilné a kým vydajú podklady trvá to aj 2-3 týždne. TatraBanka je rýchlejšia.