Šablóna faktúry a predfaktúry

Keď sa v tejto šablóne niečo pokazí, dajte túto šablónu zmazať a šablóna sa potom znovu  vygeneruje.

To isté platí i v prípade, že po update boli do šablóny pridané nové položky. Aby sa tieto zmeny prejavili i u Vás, musíte šablónu zmazať (tá sa nanovo vygeneruje i s najnovšími dátami). Toto platí iba pre klientov, ktorí si už šablónu upravovali. Vaše zmeny, ktoré ste predtým vykonali v šablóne musíte zadať znova.

otázka,,Nepamätám sa či som v šablóne robil zmeny. Ako zistím, že mám neaktuálnu šablónu?"

V Nastavenia / Texty a šablóny / Preddefinované šablóny si všimnite, či máte pri šablóne krížik alebo nie.

  • Ak tu krížik je znamená to, že ste v šablóne robili vlastné zmeny. Pre aktualizáciu je potrebné šablónu zmazať a zmeny doplniť nanovo
  • Ak pri šablónie nie je krížik, znamená to, že ste v šablóne nerobili žiadne zmeny. V tomto prípade sa aktualizácia v šablóne prejaví automaticky.

úprava šablóny faktúry Najnovšie pribudla do šablóny faktúry položka "Skladové číslo produktu" a "Cena MJ" (product.warehouse_item a product.mail_unit)

novinky v šablóne faktúry 

***

Ak potrebujete do šablóny vložiť ďalšie riadky, kontaktujte nás. Programátor vie doplniť napríklad, aby do predfaktúry v zápätí generoval popisok, ktorý klient zadal pri objednávke.

Ďalšou možnosťou je zobrazenie čísla objednávky {$order.order_num}, ku ktorej sa faktúra vzťahuje a iné.

nové položky v šablóne faktúry 

 

***

Kontakt v pätičke faktúry
Kontaktné meno a meno toho, kto faktúru vystavil treba doplniť priamo do šablóny faktúry (v Nastavenia / Texty a šablóny / Preddefinované šablóny / Šablóna faktúry)
Telefón a e-mail vyplňte v Nastavenia / Pobočky. Do faktúry sa ťahajú automaticky.

Obrázok pre logo a pečiatku sa nastavuje v NASTAVENIA - JAZYKY - kliknite na jazykovú verziu a záložku NASTAVENIA OBCHODU.

Veľkosť loga a pečiatky zadávajte v rozmeroch napr. do 200 pixelov šírky ( v reálnom rozmere), pozor nevkladajte sem veľké obrázky, lebo budú v reálnej veľkosti aj v PDF faktúrach.

kontaktné informácie vo faktúre

***

V adrese dodávateľa i odberateľa vo faktúre i proforma faktúre sa zobrazuje krajina.

V šablónach sú to položky: 

  • {$order.c_country} (dodávateľ)
  • {$order.u_country} (odberateľ)

Krajina sa vypĺňa v Nastavenia / Pobočky.  Klienti vypĺňajú adresu pri registrácii. Možnosť zadať krajinu nie je automaticky aktívna. Musí ju najskôr zapnúť náš programátor cez databázu. Ak máte o túto funkciu záujem prosím kontaktujte nás. Takisto ak chcete zapnúť číselník krajín. (vďaka číselníku sa v objednávke nezobrazia všetky krajiny ale len niektoré). 

***

pozorUPOZORNENIE - prosím, nemente veľkosti tabuliek v šablónach predfaktúry a faktúry. Ak sa Vám v editácii šablón zdajú šablóny predfaktúry a faktúry nezarovnané, nie je to problém, reálne sa klientom zobrazujú v poriadku.